Aktivitet

West Pride: Guidade visningar

Ons 12 juni 2024
15:00 – 16:00
Göteborgs stadsmuseum
Fritt inträde Kostnadsfritt
Google

Från helgon till lesbiska ligor och röda bögar

Vi rör oss i det fördolda, det tysta och i de bortglömdas spår. Vi flyttar oss genom historien och försöker belysa det som inte syns. När vi närmar oss vår egen tid hörs ekot från de som ville bryta tystnaden, de som kämpat för synliggörande och frihet. Får alla plats i historien? Tillsammans undersöker vi helgon, konst, röda bögar och lesbiska ligor, radikala tidningar och att leka med könsrollerna. Under visningen kommer det också att finnas tid till eftertanke, reflektion och diskussioner.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Förboka gärna din plats till de guidade visningarna i Göteborgs stadsmuseums reception eller på telefon 031-386 36 00.

Om programpunkten

Under West Pride har Bohusläns museum och Göteborgs stadsmuseum gått samman för att prata om vikten av historiska förebilder och av synliggörande. Bohusläns museum undersöker i sitt projekt ”Vem får ta plats i historien?” hur det är att leva i Bohuslän som homosexuell, hur det var förr och vem som får ta plats i vår historia.

Många människor har systematiskt marginaliserats och skrivits ur våra historieböcker på grund av sin könsidentitet och sexuella läggning. Det gör att det kan vara svårt att hitta historiska förebilder att identifiera sig med. Detta är en verklighet vi vill vara med att förändra. Programmet görs i samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum och Bohusläns museum genom projektet ”Vem får ta plats i historien?”