Aktivitet

Visning: Palmhuset

Lilla Änggården besöker Rosenfesten

Vad är Lilla Änggården? Hur hänger den ihop med Trädgårdsföreningen? Och vad har kameliorna i Palmhuset med allt att göra? Emilie Zachrisson och Daniel Gillberg från Göteborgs stadsmuseum berättar mera under en visning på ca 45 minuter i Palmhuset.

Praktisk information
Biljetter hämtas på plats i Rosariet vid Trädgårdsföreningens informationsbord bredvid Lagerhuset, innan visningen börjar. Mer information finns på www.tradgardsforeningen.se. Vid frågor kring Rosenfesten kontakta Kontaktcenter på 031-365 00 00 eller goteborg@goteborg.se.

Tillgänglighet
Höga trösklar och trånga passager förekommer samt ramper och kontrastmarkeringar saknas.

Arkiv bild från museets samlingar, fotograf okänd.

Det finns inga kommande aktiviteter