Aktivitet

Vandra i spåren av den befästa staden

Det äldsta Göteborg var verkligen en borg, med breda vallar, djupa vallgravar och höga murar, allt för att hindra en fiende från att inta staden. Murarna och vallarna revs under 1800-talet, men förvånansvärt mycket finns ännu kvar, bara du vet var du ska leta. Följ med på en vandring i spåren av Göteborgs gamla befästningar.

Stadsvandringen sker i samverkan med Göteborgs stad, SFV, Higab och Gbg & Co.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Förbokning krävs! Förboka din plats i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Kostnadsfritt. Samling vid Millennieparken/Stora teatern. Avslutas vid Bastionen/Esperantoplatsen. Kom gärna 15 minuter innan visningen börjar då vi delar ut teknisk utrustning till alla deltagare.

Tillgänglighet

Vi använder ljudförstärkande utrustning och rör oss i stadsmiljö. Trafik, höga ljud, trottoarkanter och gatstenar kan förekomma.

Det finns inga kommande aktiviteter