Aktivitet

Inställd: Sevärda fornlämningar

Passerat tillfälle
Ons 25 oktober 2023
18:00 – 19:00
Göteborgs stadsmuseum
Ingår i entrébiljett

Har du hört talas om Orrekulla skans eller det så kallade ”kultberget” i Tuve? I och kring Göteborg finns ett stort antal spännande fornlämningar att besöka. Gravar, boplatser, kultplatser och befästningslämningar finns mer eller mindre synliga i landskapet omkring oss. Vissa är välkända som besöksmål med informationsskyltar och beskrivningar i guideböcker, andra är ”doldisar” som mer sällan lyfts fram. Gemensamt för dem är att de berättar något om Göteborgsområdets historia – och alla platser blir mer intressanta med lite kunskap i bakfickan.

I det här föredraget kommer några av dessa lämningar att lyftas fram med bilder på fynd, gamla kartor och den senaste kunskapen vi har om dem. Allt för att fler ska komma ut i naturen och förundras över våra gemensamma kulturmiljöer.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar.

Mer arkeologi

Alla aktiviteter
Det finns inga kommande aktiviteter