Aktivitet

Panelsamtal: Göteborg 402 år senare

Lör 3 juni 2023
13:30 – 14:30
Hörsalen, Stadsmuseet
Fri entré till hörsalen Entrébiljett till övriga huset
Google

ETT SAMTAL OM GÖTEBORG DÅ, NU OCH I FRAMTIDEN

När Göteborg grundades för drygt 400 år sedan var många invånare nederländare, skottar och tyskar, vilket hade stor betydelse för stadens utveckling. I början skulle stadens råd bestå av fyra svenskar, tre tyskar, tre nederländare och två skottar. Och den allra första registrerade göteborgaren hette Johan och kom från Nederländerna.

Hur ser samarbetet mellan länderna ut idag, 402 år senare? Och hur ser framtiden ut?

Välkommen till ett panelsamtal mellan ambassadörerna Bengt van Loosdrecht (Nederländerna), Judith Gough (Storbritannien), och Dr. Joachim Bertele (Tyskland). Samtalet sker på engelska och leds av Mikael Cullberg. Stadsmuseets pedagog Håkan Strömberg ger en inledande, historisk tillbakablick.

Panelsamtalet sker i direkt anslutning till invigningen av Jubileumsgåvorna samma dag. Läs mer om invigningen här!

Information

Fri entré till hörsalen, men entrébiljett krävs till övriga utställningar i huset. Panelsamtalet i Hörsalen genomförs på engelska. Begränsat antal platser till panelsamtalet. Ingen förbokning. Först till kvarn!

PANEL DISCUSSION: GOTHENBURG 402 YEARS LATER

When Gothenburg was founded 400 years ago, many residents were Dutch, Scots and Germans, which had a great impact on the city’s development. In the beginning, the city’s council was to consist of four Swedes, three Germans, three Dutch and two Scots. And the very first registered citizen of Gothenburg was called Johan and came from the Netherlands.

What does the cooperation between the countries look like today, 400 years later? And what does the future look like?

Welcome to a panel discussion between Ambassadors Bengt van Loosdrecht (Netherlands), Judith Gough (Great Britain), and Dr. Joachim Bertele (Germany). The conversation is led by Mikael Cullberg. The City Museum’s pedagogue Håkan Strömberg gives a historical retrospective.

Information

Free entrance to the auditorium, but an entrance ticket is required for other exhibitions in the building. The opening program on the foyer stage is conducted in Swedish. The panel discussion in the Auditorium is conducted in English. Limited number of places for the panel discussion. No pre-booking. First come!