Aktivitet

Örgryte 100 år

Passerat tillfälle
Ons 27 april 2022
18:00 – 19:30
Hörsalen

Örgryte införlivades med Göteborg för 100 år sedan. Det var slutpunkten på en lång process där bitar av stadens granne brutits loss för att läggas inom stadsgränsen. Med anledning av detta jubileum har Göteborgs hembygdsförbunds årsbok Göteborg förr och nu 2022 flera kapitel ägnade åt Örgryte. Föredraget berättar om den slingriga vägen mot ett fullbordat införlivande 1922.

Föreläsningen ges av Per Hallén, universitetslektor i ekonomisk historia, Göteborgs Universitet.

Se fler i samma serie

Alla aktiviteter
Det finns inga kommande aktiviteter