Aktivitet

Kärleken som inte vågar säga sitt namn

Passerat tillfälle
Ons 6 april 2022
18:00 – 19:00
Teckenspråkstolkat
Hörsalen

Sophie Elkan och Selma Lagerlöf, Wikimedia

Uttryck för kärlek mellan kvinnor kring sekelskiftet 1900

Hur gestaltades kärlek mellan kvinnor i text och bild kring sekelskiftet 1900? Hur beskrev de själva sina känslor, och hur öppna kunde de vara med sina relationer beroende på om de levde i Landskrona eller i Paris? Utifrån brev och fotografier av bland annat Selma Lagerlöf och Sophie Elkan ser vi närmare på hur klass, kultur och juridik kunde påverka uttryck för kärlek i en tid då termer som homosexuell och lesbisk ännu inte etablerats, och hur dessa relationer senare tolkats i biografisk litteratur. Föreläsningen ges av Anna Blennow, kulturskribent och docent i latin vid Göteborgs universitet.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar. Programpunkten ingår i entrébiljetten och genomförs i samarbete med Folkuniversitetet. Antalet deltagare anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer för allmänna sammankomster.

Om denna serie

På Queer onsdag lyfter vi kulturhistoriska frågor ur ett queert perspektiv och queera frågor ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Queer onsdag äger rum på Stadsmuseet den första onsdagen i månaden.