Aktivitet

Kampen för demokratin – igår, idag och i framtiden

Ons 27 oktober 2021
18:00 – 19:00
Wallenstamsalen
Ingår i entrébiljett
Google

Begränsat antal platser. Boka din plats i museets reception eller på telefon 031-3683600. Kom ihåg att avboka din plats i god tid om du får förhinder. Arrangeras av Göteborgs Hembygdsförbund.

Under denna föreläsningskväll lyfter vi fram personer och rörelser som arbetade för demokratins genomförande i Göteborg. SA Hedlund var redaktör, viktig opinionsbildare och vänsterliberal. Fil dr Charlotta Hanner Nordstrand berättar mer i föredraget SA Hedlund som Göteborgs första kvinnosaksman. Docent Lisbeth Stenberg berättar om boken Att ge upp har inte övervägts, där ett trettiotal skribenter deltagit i arbetet med att lyfta göteborgska rörelser och kvinnor som varit aktiva inom kvinnorättsrörelsen, från 1884 fram till idag. Som en del av stadens 400års-jubileum lämnades boken den 8 mars över till beslutsfattare på Börsen i Göteborg för att ge underlag för samtal om demokratin igår, idag och i framtiden.

Det finns inga kommande aktiviteter