Aktivitet

Föreläsning: Ostindiska kompaniet

Passerat tillfälle
Ons 22 februari 2023
18:00 – 19:00
Hörsalen
Ingår i entrébiljett

Sveriges ostindiska kompani var ett av 1700-talets stora handelsföretag. Under närmare 80 år gjordes 132 expeditioner. Varje expedition kunde ta mellan ett till tre år och ibland kunde sjömännen bli fast i Kina i flera år. Syftet med resorna var att importera bland annat te, porslin och siden. Dessa varor såldes sedan på auktion i Ostindiska huset på Norra Hamngatan 12 i Göteborg. Men vilka var köparna och vad hände med allt te som importerades? Oftast dracks det inte i Sverige, utan såldes vidare för att till slut hamna i till exempel engelska tekoppar, inte sällan på olaglig väg. Museets pedagog Daniel Finnholm berättar mer om hur det egentligen gick till och hur livet som anställd på kompaniet var.

Stadsmuseets pedagoger bjuder på olika nedslag i Göteborgs 400-åriga historia i tre föreläsningar. Se alla tillfällen nedan.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar. Programpunkten ingår i entrébiljetten.

i denna serie

Det finns inga kommande aktiviteter