Aktivitet

Föreläsning: Flickscouternas frirum

Passerat tillfälle
Ons 21 september 2022
18:00 – 19:00
Teckenspråkstolkat
Hörsalen
Ingår i entrébiljett

Flickscoutrörelsen i Sverige

Mellan 1910–1960 fanns en separat flickscoutrörelse i Sverige. Den uppstod trots att det ansågs olämpligt för flickor vid den här tiden att ägna sig åt scouting. I Sverige, precis som i scouternas ursprungsland Storbritannien, var det flickorna själva som tog egna initiativ till att starta rörelsen och övertalade sina lärarinnor att bli deras scoutledare. Den första flickscoutchefen i Sverige hette Emmy Grén Broberg och kom från Göteborg.

I den här föreläsningen skildras bland annat rörelsens uppkomst och dess kopplingar till första vågens feminism, men också det vidgade utrymmet som scouting innebar för flickor. Bodil Formark är historiker och disputerade 2010 på avhandlingen Den välsituerade flickan: Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910–1940.

Programpunkten genomförs i samarbete med Folkuniversitetet.

Praktisk info
Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar. Teckenspråkstolkas.