Aktivitet

Föreläsning Hundra år i Göteborg: Om bostadsbyggande

Passerat tillfälle
Ons 12 april 2023
18:00 – 19:00
Hörsalen
Ingår i entrébiljett

Bostadsbyggande i växlande former

Göteborgs bebyggelse har de senaste hundra åren utvidgats kraftigt i ytterområdena. I mer centrala lägen har hela stadsdelar förnyats radikalt genom rivning och nybyggnad. En stor andel av det som byggts är bostadsområden av olika slag. Varierande ideal har påverkat utformningen av gatumiljöerna och gårdarna, byggnadernas arkitektur, lägenheternas planering och bostädernas standard. Några exempel som tydligt speglar utvecklingen 1920–1970 är Kungsladugård med sina storgårdskvarter, Övre Johannebergs funkisbebyggelse, Norra Guldheden byggt 1945 till utställningen ”Bo Bättre” och det trafikseparerade Gårdsten. Landala är en representant för 1970-talets totalsaneringar. Haga står för mer varsam förnyelse. På Norra Älvstranden byggs sedan 1990-talet bostadshus nära vattnet.

Gudrun Lönnroth är arkitekt och tidigare byggnadsantikvarie vid Stadsmuseet. Hon är huvudförfattare till boken Stadsbilden i bokserien Hundra år i Göteborg.

Föredraget är del av en föreläsningsserie kopplad till Hundra år i Göteborg – en bokserie om tio volymer. Bokserien har utkommit på initiativ av Gudrun Nyberg med anledning av stadens 400-årsjubileum. Serien behandlar vad som i olika avseenden har hänt i staden de senaste hundra åren. Böckerna är antologier med totalt 64 författare, forskare och specialister inom olika ämnen.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar. Programpunkten ingår i entrébiljetten.

i samma serie

Det finns inga kommande aktiviteter