Aktivitet

Föreläsning Hundra år i Göteborg: Om biblioteken

Passerat tillfälle
Ons 22 mars 2023
18:00 – 19:00
Hörsalen
Ingår i entrébiljett

Biblioteken som bildningskälla

Det Dicksonska folkbiblioteket i Haga öppnades 1897 som det första i sitt slag i Norden. Alla så kallade folkbibliotek i Norden var vid denna tid knutna till en folkrörelse och riktade sig främst till den egna rörelsens medlemmar. Dicksonska biblioteket var ett allmänt bibliotek, gratis och öppet för alla. Syftet var att stimulera arbetarnas bildningssträvande och både facklitteratur och romaner lånades ut.

Mot mitten av 1900-talet blev det alltmer nedslitet, så även böckerna och en mängd utredningar gjordes för att initiera skapandet av ett nytt bibliotek och förändra bibliotekets organisation. 1967 stod äntligen ett nytt Stadsbibliotek klart vid Götaplatsen och Göteborg blev åter en ledande biblioteksstad i Norden. År 2014 byggdes biblioteket om och utvidgades för att möta de krav som ställs när information lagras i digital form.

Bibliotek har alltid varit en viktig del av det fria och frivilliga lärandet. Ett lärande som står utanför den formella utbildningen och som inte syftar till att uppnå en formell kompetens utan för att vidga vyerna, belysa problem från olika perspektiv och inhämta kunskap från kanske ett oväntat håll.

Föreläsare är Lena Skoglund, f.d. lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Hon medverkar som författare i boken Lärande och bildning – Hundra år i Göteborg. Artikeln är författad också av Christina Persson f.d chef för Göteborgs stadsbibliotek och f.d. Prefekt vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Föredraget är del av en föreläsningsserie kopplad till Hundra år i Göteborg – en bokserie om tio volymer. Bokserien har utkommit på initiativ av Gudrun Nyberg med anledning av stadens 400-årsjubileum. Serien behandlar vad som i olika avseenden har hänt i staden de senaste hundra åren. Böckerna är antologier med totalt 64 författare, forskare och specialister inom olika ämnen.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar. Programpunkten ingår i entrébiljetten.

i samma serie

Det finns inga kommande aktiviteter