Aktivitet

Föreläsning Hundra år i Göteborg: Om biblioteken

Ons 22 mars 2023
18:00 – 19:00
Hörsalen
Ingår i entrébiljett
Google

Biblioteken som bildningskälla

Det Dicksonska folkbiblioteket i Haga öppnades 1897 som det första i sitt slag i Norden. Alla så kallade folkbibliotek i Norden var vid denna tid knutna till en folkrörelse och riktade sig främst till den egna rörelsens medlemmar. Dicksonska biblioteket var ett allmänt bibliotek, gratis och öppet för alla. Syftet var att stimulera arbetarnas bildningssträvande och både facklitteratur och romaner lånades ut.

Mot mitten av 1900-talet blev det alltmer nedslitet, så även böckerna och en mängd utredningar gjordes för att initiera skapandet av ett nytt bibliotek och förändra bibliotekets organisation. 1967 stod äntligen ett nytt Stadsbibliotek klart vid Götaplatsen och Göteborg blev åter en ledande biblioteksstad i Norden. År 2014 byggdes biblioteket om och utvidgades för att möta de krav som ställs när information lagras i digital form.

Bibliotek har alltid varit en viktig del av det fria och frivilliga lärandet. Ett lärande som står utanför den formella utbildningen och som inte syftar till att uppnå en formell kompetens utan för att vidga vyerna, belysa problem från olika perspektiv och inhämta kunskap från kanske ett oväntat håll.

Föreläsare är Lena Skoglund, f.d. lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Hon medverkar som författare i boken Lärande och bildning – Hundra år i Göteborg. Artikeln är författad också av Christina Persson f.d chef för Göteborgs stadsbibliotek och f.d. Prefekt vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Föredraget är del av en föreläsningsserie kopplad till Hundra år i Göteborg – en bokserie om tio volymer. Bokserien har utkommit på initiativ av Gudrun Nyberg med anledning av stadens 400-årsjubileum. Serien behandlar vad som i olika avseenden har hänt i staden de senaste hundra åren. Böckerna är antologier med totalt 64 författare, forskare och specialister inom olika ämnen.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar. Programpunkten ingår i entrébiljetten.

fler tillfällen

Visning: Hem i Haga
Lör 4 feb
Visning: Hem i Haga Visning av museets museilägenheter i Haga.
12:00 – 13:15
Visning: Hem i Haga
Lör 4 feb
Visning: Hem i Haga Visning av museets museilägenheter i Haga.
13:30 – 14:45
Visning: Göteborg - 400 år av nöd och lust
Sön 5 feb
Visning: Göteborg – 400 år av nöd och lust Välkommen att utforska 400 år av nöd och lust i våra fyra utställningar om Göteborgs dramatiska historia.
13:00 – 14:00
Visning: Göteborg - 400 år av nöd och lust
Sön 5 feb
Visning: Göteborg – 400 år av nöd och lust Välkommen att utforska 400 år av nöd och lust i våra fyra utställningar om Göteborgs dramatiska historia.
14:30 – 15:30
Föreläsning Hundra år i Göteborg: Om medicinen
Ons 8 feb
Föreläsning Hundra år i Göteborg: Om medicinen Med utgångspunkt i boken Medicinen, människorna, vården berättar Gudrun Nyberg om de förändringar som skett sedan 1900-talets början och vilka metoder som idag gör att livslängden för människor har ökat.
18:00 – 19:00
Familj: Söndagssagan
Sön 12 feb
Familj: Söndagssagan En sagovandring för barn och deras vuxna genom 1600-talsutställningen Göteborgs födelse.
11:00 – 11:30
Visning: Stadens historia 1600-tal
Sön 12 feb
Visning: Stadens historia 1600-tal Välkommen på en visning genom vår 1600-talsutställning Göteborgs födelse.
13:00 – 14:00
Föreläsning: Åldrande på 1900-talet
Tors 16 feb
Föreläsning: Åldrande på 1900-talet Föreläsning med AgeCap om äldre och åldrande i staden under 1900-talet.
13:00 – 14:30
Visning: Göteborg - 400 år av nöd och lust
Sön 19 feb
Visning: Göteborg – 400 år av nöd och lust Välkommen att utforska 400 år av nöd och lust i våra fyra utställningar om Göteborgs dramatiska historia.
13:00 – 14:00
Visning: Göteborg - 400 år av nöd och lust
Sön 19 feb
Visning: Göteborg – 400 år av nöd och lust Välkommen att utforska 400 år av nöd och lust i våra fyra utställningar om Göteborgs dramatiska historia.
14:30 – 15:30
Föreläsning: Ostindiska kompaniet
Ons 22 feb
Föreläsning: Ostindiska kompaniet I tre föreläsningar gör Stadsmuseets pedagoger nedslag i Göteborgs 400-åriga historia, denna gång om Ostindiska kompaniet.
18:00 – 19:00
Visning: Stadens historia 1600-tal
Tors 23 feb
Visning: Stadens historia 1600-tal Välkommen på en visning genom vår 1600-talsutställning Göteborgs födelse.
13:00 – 14:00