Aktivitet

Föreläsning: Åldrande på 1900-talet

Passerat tillfälle
Tors 16 februari 2023
13:00 – 14:30
Hörsalen, Stadsmuseet
Ingår i entrébiljett

I denna programpunkt kommer forskare från AgeCap presentera studier kring åldrande under 1900-talet. Vi kommer få lyssna till hur 70-åringars liv och leverne har förändrats under 50 år, hur äldres kognition och kognitiva hälsa har sett ut, samt hur bilden av äldre har presenterats i dagspress under 100 år.

AgeCap bedriver multidisciplinär forskning ett gott och värdefullt åldrande med fokus på äldres roll och deltagande i samhället.

Under Göteborgs 400-årsjubileum arrangeras jubileumsfestivalen Årsrika Göteborg 400. Festivalen riktar sig till alla åldrar och innehåller ett rikt varierat program. Arrangörerna bakom festivalen är forskningscentret AgeCap vid Göteborgs universitet, Åldersvänliga Göteborg och Äldreombudsmannen tillsammans med ett stort antal aktörer.

Deltagare: Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap, Boo Johansson; professor i psykologi; Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation och Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent i kyrkohistoria (moderator).

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-3683600. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar. Programpunkten ingår i entrébiljetten och genomförs i samarbete med Göteborgs universitet och Folkuniversitetet.

Foto: Johan Wingborg