Aktivitet

Föreläsning: Åldrande på 1800-talet

Passerat tillfälle
Tors 16 mars 2023
13:00 – 14:00
Hörsalen, Stadsmuseet
Ingår i entrébiljett

I denna programpunkt berättar historikern Ulrika Lagerlöf Nilsson om hur den demografiska förändringen i Göteborg under 1800-talet fick stora konsekvenser för hur människor kunde leva sina liv. Detta gällde inte minst de äldre. Vem var då den äldre vid denna tid? Hur såg förutsättningarna för att leva som äldre ut beroende på var man bodde i staden? Hur var äldreomsorgen organiserad och vem ansvarade för denna?

AgeCap bedriver multidisciplinär forskning ett gott och värdefullt åldrande med fokus på äldres roll och deltagande i samhället.

Under Göteborgs 400-årsjubileum arrangeras jubileumsfestivalen Årsrika Göteborg 400. Festivalen riktar sig till alla åldrar och innehåller ett rikt varierat program. Arrangörerna bakom festivalen är forskningscentret AgeCap vid Göteborgs universitet, Åldersvänliga Göteborg och Äldreombudsmannen tillsammans med ett stort antal aktörer.

Deltagare: Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent i kyrkohistoria och Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap (moderator).

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-3683600. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar. Programpunkten ingår i entrébiljetten och genomförs i samarbete med Göteborgs universitet och Folkuniversitetet.

Fler tillfällen

Det finns inga kommande aktiviteter