Aktivitet

Dagföreläsning: Krigsgravarna på Kvibergs kyrkogård

Tors 18 april 2024
13:00 – 14:00
Göteborgs stadsmuseum
Ingår i entrébiljett Fri entré under 20 år
Google

På Kvibergs kyrkogård finns två områden med gravar som sticker ut från de övriga. Längs en av kyrkogårdens körvägar finns ett långsträckt gräsfält med horisontella stenplattor. På varje platta finns två namn ingraverade, namn på tyska soldater och deras militära grad, födelse- och dödsdatum. I mitten av området finns en rest minnessten med inskriptionen: ”Till minne av soldaterna från första och andra världskriget som vilar på denna kyrkogård. Kom ihåg dem och alla krigs offer ”. Dessa gravar är krigsgravar där tyska soldater som miste livet i första och andra världskriget vilar.

En bit bort på kyrkogården finns ännu ett krigsgravfält. Här är det i stället soldater från Samväldet som är begravda. Också de miste livet under både första och andra världskriget. Samväldets gravar är placerade på en höglänt del av kyrkogården och består av gravmarkörer i form av resta, ljusa stenar. Även här finns en minnessten, i form av ett högt kors med ett infäst svärd.

Mötet med dessa krigsgravar på en civil kyrkogård i Sverige är oväntat och väcker en rad frågor. Varför är alla dessa soldater begravda här utanför världskrigens epicentrum och dessutom på neutral mark? Vilka krigshändelser ledde till deras död? Och hur kommer det sig att gravfälten är så olika till sin utformning? I det här föredraget kommer Maria Persson, forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet att berätta om gravarna och vilken betydelse de har som kulturarv.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Du behöver vara på plats senast 5 minuter innan programmet börjar, annars släpper vi din plats om det är kö.