Aktivitet

Dagföreläsning: Flickläroverket vid Götaplatsen

Tors 21 mars 2024
13:00 – 14:00
Göteborgs stadsmuseum
Ingår i entrébiljett Fri entré under 20 år
Google

Människor, byggnader och konst som minnesbärare

I början av 2023 revs Göteborgs första högre allmänna läroverk för flickor – Flickläroverket – vid Götaplatsen. Flickläroverket invigdes 1935 och från 1992 var byggnaden en del av Artisten, Högskolan för scen och musik, Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Monica Sand, konstnär och forskare vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet berättar om Flickläroverket och platsens historiska betydelse för kvinnors utbildning och deltagande i samhällslivet.

I programpunkten lyfts så väl byggnadens betydelse för kvinnors plats i samhället som vikten av konst som minnesbärare fram, inte minst i relation till muralmålningen Dansen av Nils Nilsson som efter stort engagemang lyckades räddas innan rivningen.

Bakgrund

I december 2022 initierade Monica Sand ett par offentliga minnesdagar där drygt 200 kvinnor (75–97 år) som gått på Flickläroverket deltog. Studenter, forskare, konstnärer och allmänhet bidrog med kunskap, objekt, arkivmaterial och foton till utställningar och konstnärligt gestaltade ritualer, tidsresor och minnesrum i dans och musik.

I början av 2024 släpps en bok om projektet, En båge genom tiden – ritualer kring en Göteborgshistoria. Om Flickläroverket i Artisten. Boken utgår från frågan varför det inte finns några vedertagna ritualer när en byggnad ska rivas och hur allmänheten kan engageras i ett kreativt minnesarbete vid rumsliga förluster. Ett 20-tal välrenommerade konstnärer och forskare med anknytning till Göteborg, Flickläroverket och Artisten deltar i boken.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Du behöver vara på plats senast 5 minuter innan programmet börjar, annars släpper vi din plats om det är kö.