Aktivitet

Stadsutveckling 1900-tal: Biskopsgården

Ons 10 april 2024
18:00 – 19:00
Hörsalen
Ingår i entrébiljett Fri entré under 20 år
Google

Ett folkhemsexempel

Under 1950-talet var framtidsoptimismen stor och målsättningen var att bokstavligen bygga ett nytt samhälle. Biskopsgården var en av platserna där det moderna Sverige skulle mejslas fram på obruten mark.

Göteborg stod i centrum för den experimentlusta som präglade tidens byggande. Resten av världen tittade imponerat på Sveriges modell som var till för alla. I Biskopsgården reste sig punkthus på höjderna, en bågformad krans av trevåningshus skyddade en stor bilfri grönyta med skola och daghem och vid torget stannade spårvagnen på en upphöjd perrong. I dag är stadsdelen i stort sett bevarad i sin ursprungsform. Hur såg visionerna ut när stadsdelen byggdes och vad kan man fortfarande se av den experimentlusta som präglade byggandet av Biskopsgården?

I vår gör Stadsmuseets bebyggelseantikvarier nedslag i Göteborgs stadsutveckling under 1900-talet. Denna gång om folkhemmets södra Biskopsgården.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Du behöver vara på plats senast 5 minuter innan programmet börjar, annars släpper vi din plats om det är kö.