Aktivitet

Föreläsning: Arkeologiska upptäckter

Passerat tillfälle
Ons 27 september 2023
18:00 – 19:00
S. A. Hedlund
Ingår i entrébiljett

Fästningsstaden Göteborg

Det byggs mycket i Göteborg och under det senaste årtiondet har en rad arkeologiska undersökningar som berör den befästa staden genomförts. Dessa har bidragit med ny kunskap om fästningens olika skepnader under stadens 400 år långa historia.

Museets arkeolog Tom Wennberg delar med sig av den kunskap om Göteborg som kommit fram genom utgrävningarna som berört så väl den äldsta vallen från 1620-talet som de yttre befästningarna mot land, som idag är Trädgårdsföreningen och Kungsparken.

Praktisk info

Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar.

Mer arkeologi

Alla aktiviteter
Det finns inga kommande aktiviteter