Välkommen till oss! Våra museilektionerna utgår ofta, men inte alltid, från museets historiska och tillfälliga utställningar. Utbudet kan växla från termin till termin. Här hittar du allt du behöver veta för att boka museilektion på Göteborgs stadsmuseum.

Boka lektion

Lektioner på Göteborgs stadsmuseum bokas via museernas gemensamma bokningssida. Där hittar du ett brett utbud av visningar.
www.museilektioner.se

Priser

Lektioner på Göteborgs stadsmuseum är kostnadsfria för förskola, grundskola, gymnasium och SFI inom Göteborgs kommun.

Förskola, grundskola, gymnasium och SFI från andra kommuner betalar 350 kr för en lektion.

Universitet, Folkhögskola och andra eftergymnasiala utbildningar betalar 450 kr. 

Obs! Om lektionen måste avbokas görs det via e-post eller telefon senast en vecka förebesöket, se information nedan under rubriken Avbokning.

Avbokning

Om lektionen måste avbokas görs det per e-post eller telefon. Observera att du måste avboka lektioner senast en vecka innan besöket. I annat fall debiterar museet en kostnad på 500 kr. Samma debitering sker om en grupp inte dyker upp på avtalad tid.

Bra att veta

Maximalt antal elever vid en lektion är 30 stycken.
Lektionslängden växlar, men är vanligen 60 eller 75 minuter.
Plats för att äta egen matsäck finns i museets foajé. Där finns också toaletter och garderob.

Om vår pedagogik

Pedagogerna på Göteborgs stadsmuseum arbetar i enlighet med vårt pedagogiska program. Programmet lägger stor vikt vid att det ska finnas ett uttalat syfte med varje lektion och att eleverna ska kunna delta genom samtal och övningar.  För dig som är intresserad av de pedagogiska metoder vi arbetar med på Göteborgs stadsmuseum och vill få tips på hur du själv kan skapa en museilektion, har vi tagit ett häfte som berättar om vår pedagogik. Häftet heter Museipedagogik från grunden och är skrivna av två pedagoger på museet, Maria Forneheim och Håkan Strömberg. Maila till oss (se adress nedan) så skickar vi dig ett exemplar utan kostnad. Glöm inte uppge namn och din postadress.

kontakt

Om du har frågor eller speciella önskemål, är du välkommen att höra av dig direkt till museets pedagoger.

pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se