Program

Mellanrum

Mellanrum

 

mars
ons 29 mar

Att vara ute och cykla – om cykeln som möjliggörare för socialt hållbar stadsutveckling

Mellanrum

En cykel är inte bara en cykel. Den innebär frihet att kunna röra sig var man vill i staden utan nästan ingen kostnad alls.

17.00
Var:
Foajén
april
ons 26 apr
bild på människor och cyklar.

Urbana allmänningar som förändringskraft

Mellanrum

Allmänningar – commons – är ett begrepp som fått en delvis ny betydelse i olika samtida sammanhang.

17.00
Var:
Foajén
ons 26 apr

Urbana allmänningar som förändringskraft

Mellanrum

Allmänningar – commons – är ett begrepp som fått en delvis ny betydelse i olika samtida sammanhang.

17.00
Var:
Foajén
maj
ons 31 maj

Vandringar och sittningar i staden

Mellanrum

I det sista Mellanrummet innan sommaren undersöker vi metoderna stadsvandringar och stadssittningar.

17.00
Var:
Foajén