Mellanrum

Rivning och förstörelse av gamla hus och miljöer

Mellanrum
ons 29 nov
Tid: 
17.00-19.00
Var: 
Foajén

Det finns ett tryck från marknaden på politiker och tjänstemän i Göteborgs stad att bevilja rivningslov och bygglov för att öka exploatering.  Två aktuella exempel är gårdshusen på Smedjegatan 5 samt Kvarteret Röda bryggan vid Pustervik.  Det finns idag ett 10-tal hus från 1700-talet och knappt 100 hus från 1800-talet i Göteborg.  Att riva gamla hus är att förstöra unika kulturvärden som Göteborgs stad aldrig kan få tillbaka.  Vilka möjligheter finns att bevara och utveckla istället för att riva? Fastighetsmarknaden är het och många av husen från 1700- och 1800-tal saknar tillräckliga skydd.

Medverkande: Professor Ola Nylander, Anna Sefve konstnär verksam på Smedjegatan , skådespelaren Ulla Skoog samt Ulf Kamne, vice ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg.
 

Mellanrum
Delta i den populära föreläsningsserien som handlar om staden och människan. Onsdagar 17.00-19.00, i foajén. Ingen föranmälan krävs. Se alla nuvarande och tidigare föreläsningar.