Om museet

500 år av utanförskap

Rom san - är du Rom?

500 år av utanförskap - hur påverkar det ett folk? Stadsmuseet tog tillsammans med romska sakkunniga samt journalisterna Sofia Hultqvist, Cecilia Köljing och fotograf Maja Kristin Nylander tag i frågan om varför inte romer släpps in i samhället. Projektet vill visa på en annan bild av romer än den stereotypa och förändra attityder.

Under 2012 och 2013 resulterade projektet i utställningen Vi är romer - möt människorna bakom myten som besökts av över 150 000 personer. En barnbok och en foto- och intervjubok har publicerats och cirka 1 500 utbildningstillfällen för anställda inom privat och offentlig sektor har genomförts. En interaktiv karta om romers historia har producerats och finns på hemsidan www.varromskahistoria.se

Vi är romer utsågs 2013 till Årets utställning av Forum för utställare med motiveringen: "Göteborgs Stadsmuseum har skapat en vacker, värdig och tankeväckande utställning av och med romer med syftet att se människan bakom myten, öka kunskapen om samt motverka negativa attityder."

Vi är romer har även blivit vandringsutställning och visas på följande platser i olika versioner:

 • Nationell vandringsutställning på följande orter:
  Stockholm: Forum för levande historia, 21 augusti 2014–januari 2016.
  Malmö Museer, 2 oktober 2016–3 september 2017. 
  Västerbottens museum, 17 september–april 2018.
 • Regional utställning för Västra Götaland på följande orter:
  Falköping, Falbygdens museum, 2 november 2014–22 februari 2015
  Trollhättan, Konsthallen, 1 mars-15 maj 2015
  Borås 3 oktober 2015-29 februari 2016
 • Ett urval av utställningen visas på
  Kortedala bibliotek, Göteborg, 25 februari-20 mars 2017
  Bergsjöns bibliotek, Göteborg, 27 mars-20 april 2017
  Gamlestadens bibliotek, Göteborg, 24 april-22 maj 2017
 • Presentation av valda utställningsberättelser i Bryssel: EU-parlamentets lokaler, 11–14 november 2014

Stadsmuseet är projektets huvudman men jobbar tätt ihop med representanter från de stora romska grupperna. Bland andra Bagir Kwiek, anställd på museet under projekttiden, rom och en av intiativtagarna till projektet. Medverkande är också bland andra journalisterna Sofia Hultqvist och Cecilia Köljing, fotograf Maja Krisitin Nylander och en grupp sakkunniga. Finansiär till projektet är Europiska socialfonden ESF.

Kontakt
Projektledare Maria Forneheim 
maria.forneheim@kultur.goteborg.se
031-368 36 56