Staden Nya Lödöse

Under 2013 startade den största stadsarkeologiska undersökning som någonsin genomförts i Västsverige i Gamlestaden. Göteborgs stadsmuseum är med och undersöker staden Nya Lödöse som låg här mellan åren 1473 och 1624. Delar av resultatet kommer du att kunna ta del av i basutställningen Göteborgs födelse som öppnar 2017.

EN GÖMD STAD UNDER MARKEN

Gamlestaden i Göteborg genomgår en stor förändring. Ny bebyggelse med hus, knutpunkt för kollektivtrafiken, gång- och cykelbanor kommer att ändra stadsbilden. I spåren av detta nya kommer en annan värld i dagen. Alldeles under oss där tåg och spårvagnar drar fram, människor hastar iväg, finns en annan stad. Den har legat mer eller mindre gömd i hundratals år.

ETT PROJEKT SOM GER NYA KUNSKAPER

Nu har vi chansen att få veta mer om vilka som levde här, hur deras liv såg ut. Staden gick en gång under namnet Nya Lödöse och innan spåren av denna försvinner för gott kommer arkeologer och andra forskare att dokumentera och undersöka staden närmare. Vad finns kvar? Vad kan det berätta för oss? Vem levde här? Hur såg deras liv ut? Det var deras stad, men vi delar den med dem. Det är också vår stad, vår historia.
På projektets hemsida www.stadennyalodose.se kan du läsa mer om Nya Lödöses historia och om hur arkeologerna arbetar för att ta reda på mer.

NY BASUTSTÄLLNING PÅ STADSMUSEET

I vår nya basutställning Göteborgs födelse kan du ta del av nyförvärvade kunskaper och perspektiv på Göteborgs förhistoria och födelse. Utställningen tar avstamp i den senmedeltida staden Nya Lödöse och skildrar framväxten av handelsmetropolen Göteborg på 1600-talet. De nya utgrävningarna i Gamlestaden och unika fynd kastar nytt ljus över Göteborgs förhistoria och människorna som levde där.

Vill du veta mer?

Alla är välkomna att ta del av det som händer i projektet. Det blir flera tillfällen att få följa med i arbetet med de arkeologiska undersökningarna och grävningarna.
För att boka in dig på visning fyller du i intresseanmälan på bokningssidan på projektet Nya Lödöses hemsida. Observera att Stadsmuseet alltså inte tar emot anmälningar till visningar, utan att det görs på projektets egen hemsida!

Du kan också läsa om vad som händer i  tidningen Nya Lödöse - Staden under Gamlestaden som kommer ut tre gånger per år. Du kan hämta tidningen på bland annat biblioteket i Gamlestaden och på Stadsmuseet.

För dig som arbetar som pedagog finns tips på teman att jobba med och flera nyttiga länkar på projektets hemsida www.stadennyalodose.se/for-skolor/

Kontakt

För frågor eller mer information om projektet, maila till info@stadennyalodose.se