Om museet

Medskapande museiutveckling

Funktek

Funktek är ett projekt finansierat av Arvsfonden som startades upp under våren 2014. Funktek drivs av Göteborgs Stadsmuseum i samarbete med Utopia, Interaktiva Institutet, Riksutställningar och Mistra Urban Futures. Projektet handlar om hur man med nya teknologier och interaktionsdesign kan göra museiupplevelser mer demokratiska.

I projektet arbetar vi med människor med olika funktionsskillnader som vi kallar testpiloter. Testpiloterna testar och utvärderar ny teknik, utställningsproduktion och programpunkter på Göteborgs stadsmuseum. Genom detta arbete hoppas vi göra museibesöken mer medskapande med målet att kulturen skall vara till för alla!

Kontakta oss

Daniel Gillberg, projektledare (föräldraledig)
Rebecka  Bergström Bukovinszky, t.f projektledare
031-368 36 29 
rebecka.bergstrom.bukovinszky@kultur.goteborg.se

Isa Andersson, kommunikatör
031-368 36 06 
isa.andersson@kultur.goteborg.se

I samarbete meD

http://utopias.se/https://www.tii.se/
http://www.riksutstallningar.se/
http://www.mistraurbanfutures.org/sv