Kontakta oss

Personal

Charlotta Dohlvik

Chef samlingar

Telefon

031-368 35 72

Marie Hellervik

Intendent

Telefon

031-368 36 37

Ida Rådegård

Intendent

Telefon

031-368 36 57

Solveig Gustafsson

Museiassistent

Telefon

031-368 36 18

Anna Adrian

Konservator

Telefon

031-368 36 51

Pernilla Karlsson

Bibliotekarie

Telefon

031-368 36 45

Gunilla Andersson

Konservator

Telefon

031-368 36 35

Anna Billing Wetterlundh

Konservator

Telefon

031-368 31 65

Manne Wernemyr

Arkivarie

Telefon

031-368 36 38

Else-Britt Filipsson

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 39

Jessica Lindewall

Konservator

Telefon

031-368 36 07

Katharina Wänseth

Intendent Bildsamlingen

Telefon

031-368 36 63

Christian Thorén

Intendent

Telefon

031-368 36 58

Mats Sjölin

1:e Intendent / EU-ansökningar / Göteborgs namnberedning

Telefon

031-368 36 47

Marie Nyberg

Intendent

Telefon

031-368 36 26

Lars Magnusson

Museiassistent

Telefon

031-368 36 40

Åsa Engström

Intendent

Telefon

031-368 36 42

Charlotta Dohlvik

Chef samlingar

Telefon

031-368 35 72

Pontus Forslund

Chef Administration & fastighet

Telefon

031-368 36 61

Karl Arvidsson

Chef Publika möten

Telefon

031-368 32 68

Carina Sjöholm

Museichef

Telefon

031- 368 36 41

Helena Joelsson Ekström

Chef Utställningar

Telefon

031-368 36 76

Pontus Forslund

Chef Administration & fastighet

Telefon

031-368 36 61

Jan-Erik Karlsson

Vaktmästare

Telefon

031-368 36 69

Glen Ulysses

Museiassistent

Telefon

031-368 32 17

Ivan Hagstig

Konferenssamordnare

Telefon

031-368 36 73

Kenneth Thilly

Vaktmästare

Telefon

031-368 32 98

Hans Klang

Vaktmästare

Telefon

031-368 36 17

Erika Jara

Lokalvårdare

Telefon

031-368 36 68

Kenneth Lindkvist

Fastighets- och säkerhetssamordnare

Telefon

031-368 36 05

Mirta Johansson

Administratör

Telefon

031- 368 36 08

Mats Bergstrand

Ekonom

Telefon

031-368 36 02

Karl Arvidsson

Chef Publika möten

Telefon

031-368 32 68

Daniel Finnholm

Pedagog

Telefon

031-368 36 46

Gustav Magnarsson

Programansvarig / museivärd

Telefon

031-368 36 52

Daniel Gillberg

Projektledare Lilla Änggården

Telefon

031- 368 36 22

Emilie Zachrisson

Föräldraledig

Håkan Strömberg

Föräldraledig

Alex Snäckerström

Programansvarig

Robert Sunesson

Museivärd

Telefon

031-368 32 42

Claudia Aranda

Föräldraledig

Johanna Holst Palmborg

Museivärd

Telefon

031-368 36 53

Pernilla Andersson

Butiksföreståndare Museibutiken

Telefon

031-368 36 33

Mari Wickerts

Pedagog

Telefon

031-368 36 64

Samira Axfjord

Museivärd

Telefon

031-368 36 24

Tara Gullbrand

Tjänstledig

Malin Clarke

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 34 70

Kristian Jonsson

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 55

Tom Wennberg

Antikvarie / historisk arkeologi

Telefon

031-368 36 11

Karolina Kegel

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 20

Anette Lindgren

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 32

Maja Lindman

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 32 95

Ulf Ragnesten

Fil.dr. / arkeolog

Telefon

031-368 36 14

Sanja Peter

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 12

Karin Nordström

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 13

Inger Broberg

Registrator

Telefon

031-368 36 04

Susanne Fägersten Sabel

Kommunikations- och marknadschef

Telefon

031-368 35 37

Sandra Eyton

Grafisk formgivare

Telefon

031-368 36 49

Marie Wettmark

Kommunikatör

Telefon

031-368 32 30

Anna Setterby Angefred

Kommunikatör

Telefon

031- 368 31 60

Helena Joelsson Ekström

Chef Utställningar

Telefon

031-368 36 76

Ylva Berglund

Intendent

Telefon

031-368 36 74

Pernilla Elmtén

Producent & formgivare

Telefon

031-368 36 28

Rebecka Bergström Bukovinszky

Utställningsproducent

Telefon

031-368 36 29

Maja Björk Lindahl

Utställningsproducent

Telefon

031-368 36 15

Karsten Bjergfelt

Utställningsproducent

Telefon

031-368 36 21

Maria Forneheim

Tjänstledig

Jan Westman

Teknisk intendent

Telefon

031-368 36 62