Kontakt

Faktarummet

Kulturmiljöenheten

Hit kan du alltid vända dig med dina frågor som rör kulturmiljön i Göteborgs kommun så hjälper vi dig att nå rätt person:
stadsmuseum@kultur.goteborg.se
031-368 36 00

Faktarummet

Tisdagar–fredagar 13.00–17.00

Onsdagar öppet till 20.00 

Stängt 20 juni - 21 augusti

031-368 36 50

Arkivet, Polstjärnan

031-368 36 31

Bildbeställningar

031-368 36 63

Arkeologiska arkivet

031-368 36 42
 

Biblioteket

031-368 36 45

Bokningar

Presskontakt

Marie Wettmark

Kommunikatör / Information Officer

Telefon

031-368 32 30

Anna Setterby Angefred

Kommunikatör / Information Officer

Telefon

031- 368 31 60

pressrummet

Besök pressrummet för pressbilder och nyheter.

Personal

Marie Hellervik

Enhetschef (tf)

Telefon

031-368 36 37

Solveig Gustafsson

Museiassistent

Telefon

031-368 36 18

Ida Rådegård

Intendent

Telefon

031-368 34 77

Anna Adrian

Konservator

Telefon

031-368 36 51

Glen Ulysses

Museiassistent

Telefon

031-368 32 17

Pernilla Karlsson

Bibliotekarie

Telefon

031-368 36 45

Gunilla Andersson

Konservator

Telefon

031-368 36 35

Anna Billing Wetterlundh

Konservator

Telefon

031-368 31 65

Manne Wernemyr

Arkivarie

Telefon

031-368 36 38

Else-Britt Filipsson

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 39

Jessica Lindewall

Konservator

Telefon

031-368 36 07

Katharina Wänseth

Intendent Bildsamlingen

Telefon

031-368 36 63

Christian Thorén

Intendent

Telefon

031-368 36 58

Mats Sjölin

1:e Intendent / EU-ansökningar / Göteborgs namnberedning

Telefon

031-368 36 47

Marie Nyberg

Intendent

Telefon

031-368 36 26

Lars Magnusson

Museiassistent

Telefon

031-368 36 40

Åsa Engström

Intendent

Telefon

031-368 36 42

Helena Joelsson Ekström

Enhetschef (Tf)

Telefon

031-368 36 76

Isa Andersson

Föräldraledig

Anna Setterby Angefred

Kommunikatör / Information Officer

Telefon

031- 368 31 60

Sandra Eyton

Grafisk formgivare

Telefon

031-368 36 49

Maja Björk Lindahl

Utställningsproducent

Telefon

031-368 36 15

Marie Wettmark

Kommunikatör / Information Officer

Telefon

031-368 32 30

Ylva Berglund

Intendent / Samordnare Urbanum rum för staden

Telefon

031-368 36 74

Jessica Rågholm

Tjänstledig

Rebecka Bergström Bukovinszky

Projektledare

Telefon

031-368 36 29

Tanja Axelryd

Programsamordnare

Telefon

031-368 36 48

Pernilla Elmtén

Grafisk formgivare

Telefon

031-368 36 28

Karsten Bjergfelt

Utställningsproducent

Telefon

031-368 36 21

Jan Westman

Teknisk intendent

Telefon

031-368 36 62

Lars Lindeberg

AV-tekniker

Telefon

031-368 36 70

Maria Forneheim

Utställningsproducent

Telefon

031-368 36 56

Pontus Forslund

Enhetschef Administration

Telefon

031-368 36 61

Ivan Hagstig

Konferenssamordnare

Telefon

031-368 36 73

Kenneth Thilly

Vaktmästare

Telefon

031-368 32 98

Hans Klang

Vaktmästare

Telefon

031-368 36 17

Erika Jara

Lokalvårdare

Telefon

031-368 36 68

Kenneth Lindkvist

Fastighets- och säkerhetssamordnare

Telefon

031-368 36 05

Jan-Erik Karlsson

Vaktmästare

Telefon

031-368 36 69

Mirta Johansson

Administratör

Telefon

031- 368 36 08

Mats Bergstrand

Ekonom

Telefon

031-368 36 02

Cathrine Sjölund Åhsberg

Enhetschef Kulturmiljöenheten

Telefon

031-368 36 27

Kristian Jonsson

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 55

Tom Wennberg

Antikvarie / historisk arkeologi

Telefon

031-368 36 11

Tara Gullbrand

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 16

Karolina Kegel

Antikvarie / arkeolog

Telefon

031-368 36 20

Anette Lindgren

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 32

Maja Lindman

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 32 95

Ulf Ragnesten

Fil.dr. / arkeolog

Telefon

031-368 36 14

Sanja Peter

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 12

Karin Nordström

Bebyggelseantikvarie

Telefon

031-368 36 13

Inger Broberg

Registrator

Telefon

031-368 36 04

Karl Arvidsson

Enhetschef Publika

Telefon

031-368 32 68

Gustav Magnarsson

Museivärd

Telefon

031-368 36 52

Robert Sunesson

Museivärd

Telefon

031-368 32 42

Claudia Aranda

Föräldraledig

Johanna Holst Palmborg

Museivärd

Telefon

031-368 36 53

Pernilla Andersson

Butiksföreståndare Museibutiken

Telefon

031-368 36 33

Jienny Gillerstedt

Butiksföreståndare Museibutiken

Telefon

031-368 36 10

Daniel Gillberg

Föräldraledig

Emilie Zachrisson

Pedagog / Museivärd

Telefon

031-368 36 19

Daniel Finnholm

Pedagog

Telefon

031-368 36 00 (vxl)

Mari Wickerts

Pedagog

Telefon

031-368 36 64

Håkan Strömberg

Pedagog

Telefon

031-368 36 23

Samira Axfjord

Museivärd

Telefon

031-368 36 24