Planerings-underlag

Göteborg byggdes ut i rekordfart under sextio och sjuttiotalen. Bebyggelsen från denna samhällsutbyggnad har nu granskats ur en kulturhistorisk synvinkel. Ett gediget dokumentationsmaterial som samlats in under senare år håller på att sammanställas för att utgöra en komplettering av ett befintligt bevarandeprogram ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Göteborg”.

Moderna planeringsunderlag är ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Stadsbyggnadskontoret. 

Projektet är även en del i satsningen Moderna , läs mer här!

Kontaktperson på Göteborgs stadsmuseum
Sanja Peter, byggnadsantikvarie
sanja.peter@kultur.goteborg.se