Kultur och kulturarv

Göteborgs stadsmuseum medverkar i ett pilotprojekt, tillsammans med Göteborgs Universitet och Mistra Urban Futures med fokus på vilka roller kultur och kulturarv kan spela för utvecklingen av hållbara städer.

Syftet och den underliggande forskningsfrågan är att identifiera och konceptualisera olika hållbara mekanismer för bevarandet och utvecklandet av det urbana kulturarvet, samt att bättre förstå vilka roller den urbana kulturen spelar i stadsutveckling.

Läs mer om projektet

Göteborgs Universitet
Mistra Urban Futures

Blogginlägg

Vi stannar inte för att dansa
Kulturhus, Higab och politiken
Maskulin fika i Högsbo
Vilse i Gullbergsvass
Platsar inte kultur i blandstaden
Konstnärer ökar områdens värden – men sen då?

Bifogade filer