Göteborg förstärkt: Fästningsstaden

I handlingsprogrammet Göteborg förstärkt: Fästningsstaden samlas flera förvaltningar i ett övergripande syfte att lyfta fram Göteborgs historia så att berättelsen om staden blir tydligare. Att stärka fästningsstaden är att stärka Göteborg.

Obs! Handlingsplanen finns som pdf längst ner på sidan.

Göteborgs stadskärna är ett utpekat riksintresse för kulturmiljö med ett stort antal bevarade lämningar av försvarsanläggningar. Genom att passa på att synliggöra och profilera fästningsstaden när Västlänken byggs, kan berättelsen om Göteborg bli tydligare. I samverkan skapar vi en attraktiv livsmiljö och en hållbar stad – öppen för världen.

Vad händer nu?

När Västlänken ska byggas måste vissa villkor uppfyllas enligt regeringen.  Villkor 1 innebär bland annat att man ska gå försiktigt fram med kulturmiljön. Västlänken har byggstart 2018, och 2026 när den är klar, ska kulturmiljövärdena vara tydligare.

Göteborgs Stad och Trafikverket samverkar för att gemensamt arbeta med de åtgärder som föreslås i handlingsprogrammet. Även möjligheter till privata initiativ och civilsamhällets involvering behöver ses över. Huvudansvar för uppfyllande av villkor 1 har Trafikverket.

Bakom Handlingsprogrammet Göteborg förstärkt: Fästningsstaden står Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Kulturförvaltningen. Programmet bygger på Kulturmiljövision för Fästningsstaden Göteborg som Göteborgs stadsmuseum tidigare tagit fram. Referensgrupp för villkor 1 är Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Västra Götaland Göteborgs Stad och Göteborgs universitet.

Göteborgs Stads kulturförvaltning genom Kulturstrategiska avdelningen och Kulturmiljöenheten på Göteborgs stadsmuseum.

Bifogade filer