Uppdraget

Enhetens huvudansvar är förvaltningens arbete i stadens planprocess för att säkerställa och dokumentera kulturvärden (kulturhistoriska, estetiska och sociala) utifrån följande styrdokument och lagar:

  • Plan- och bygglagen
  • Kulturmiljölagen
  • Göteborgs stads kulturprogram
  • Kulturmiljöprogram för Göteborgs stad

Stadsutvecklingsenheten är en remissinstans vid plan- och byggfrågor i staden. I uppdraget ingår också att förmedla kunskap och forskningsresultat för allmänheten. Det gör vi i föredrag, visningar, seminarier, publikationer, kulturmiljörapporter, arkeologiska utgrävningar, arkeologimontern i museets foajé och löpande i museets utställningar. Vi har genomfört flera omfattande forskningsprojekt, läs rapporter här.

Samtliga 1057 arkeologiska rapporter som skrivits av Göteborgs Arkeologiska Museum och Göteborgs stadsmuseum är digitaliserade och hittas här. Vi kan därmed presentera en rapportserie som sträcker sig från 1874 till 2017.

År 2005 gav Stadsmuseet ut boken Fångstfolk och bönder som sammanfattar resultaten från de senaste 80 årens förhistoriska arkeologiska undersökningar i Göteborgs kommun.