Kulturmiljö & arkeologi

Visioner och åtgärder

Nytt PM om västlänken och fästningsstaden

Västlänken ska göra det lättare för folk att resa och binda ihop regionen. Tre nya tågstationer ska byggas vid Centralen, Korsvägen och Haga. Göteborgs stadsmuseum har i uppdrag att bevaka att de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna, byggnaderna, parkerna och fornlämningarna skadas så lite som möjligt.

stadsmuseets Perspektiv visas i foajén

Just nu har du tillfälle att sätta dig in i museets arbete med Västlänken. Museets byggnadsantikvarier och arkeologer har sammanställt förslag till åtgärder och visioner i fyra dokument, så kallade PM. Längst ned på den här sidan hittar du också länkar till dessa PM som du kan läsa eller spara ner. De kulturhistoriska miljöer som berörs av Västlänken är:

  • Gullberg/Skansen Lejonet
  • Kungsparken/Nya Allén
  • Korsvägen/Liseberg. (Om landerierna och Jubileumsutställningen 1923)
  • Fästningsstaden Göteborg

Kontakta oss

Kulturmiljöenheten
031-368 36 00 (vx)
stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Klicka på det PM du vill läsa: