Göteborg förstärkt

”Göteborg förstärkt” är en rapportserie och en metod för att lyfta fram och stärka kulturarvet. Arbetssättet har vuxit fram på Göteborgs stadsmu­seum under de senaste åren och är fortfarande under utveckling. I nuläget handlar det om att analysera aspekter av riksintresset för kulturmiljövården "Göteborgs innerstad”, lyfta dess styrkor och svagheter och hitta förstärkande åtgärder. Kärnan är de värdebärande byggnader och strukturer som finns bevarade till idag.

Testbädd 14 sept- 14 okt
Mellan 14 september till 14 oktober pågår en provutställning på Basarbron och på bastionsspetsen vid Basargatan, intill Kungstorget. Här finns specialutformade bänkar och olika typer av skyltar som visar hur historien kan presenteras, samtidigt som det skapas en mötesplats. Nu har du möjlighet att tycka till om utställningen och hur de helst vill att en promenad – eller för den delen en båttur –ska synas i stadskärnan. Den 14-16 september finns de som arbetar med fästningsstaden på plats för att berätta mer och svara på frågor om fästningsstaden.
Läs mer om Fästningstaden här

Rapporter
Kulturmiljövision 1 (2015)
"Göteborg förstärkt: Fästningsstaden".
Rapporten "Fästningsstaden Göteborg" vidareutvecklades till hand­lingsprogrammet "Göteborg förstärkt: Fästningstaden"

Kulturmiljövision 2 (2018)
"Göteborg förstärkt: Landerierna" 
Målsättningen är att även denna kul­turmiljövision ska konkretiseras i ett handlingsprogram.