Aktuell arkeologi

Bronsåldersröse i Arendal

Arkeologer från Göteborgs stadsmuseum har tillsammans med Arkeologerna från Statens Historiska Museer undersökt ett stort bronsåldersröse i Arendal i Lundby (Lundby 5:1). Undersökningen avslutades sista september. Röset är cirka 20 m i diameter och i det närmaste runt till formen. Längre in i röset finns olika kallmurade kantkedjor.

Röset i Arendal är ett av omkring 150 bronsåldersrösen som finns i Göteborgs kommun. Ett tjugotal har undersökts genom åren. Några har lämnat spännande och intressanta resultat i form av inre konstruktioner och fynd. Men det är inte alla rösen som har så bra bevaringsförhållanden. Tvärtom har allt som en gång lagts ned i graven i rösena under tusentals år utsatts för regn och nedbrytande syretillförsel.

På bilderna härintill ses hur de inre konstruktionerna i röset blir framträdande ju mer arkeologerna rensar fram.