Bronsåldersröse i Arendal

Arkeologer från Göteborgs stadsmuseum håller just nu på att tillsammans med Arkeologerna från Statens Historiska Museer undersöka ett stort bronsåldersröse i Arendal i Lundby (Lundby 5:1). Undersökningen pågår fram till sista september. Än så länge har röset endast rensats fram. Det är cirka 20 m i diameter och i det närmaste runt till formen. Längre in i röset finns olika kallmurade kantkedjor. Dokumentationen är noggrann och det dröjer ännu några veckor innan man kommer in till de centrala delarna av röset.

Röset i Arendal är ett av omkring 150 bronsåldersrösen som finns i Göteborgs kommun. Ett tjugotal har undersökts genom åren. Några har lämnat spännande och intressanta resultat i form av inre konstruktioner och fynd. Men det är inte alla rösen som har så bra bevaringsförhållanden. Tvärtom har allt som en gång lagts ned i graven i rösena under tusentals år utsatts för regn och nedbrytande syretillförsel.

På bilderna härintill ses hur de inre konstruktionerna i röset blir framträdande ju mer arkeologerna rensar fram.