Kulturmiljöprogram

Lär dig mer om Göteborg!

I Göteborg finns det flera unika miljöer, byggnader och hus som anses vara en så viktig del av vår historia att de har ett särskilt skydd mot förändringar. Vilka det är, och hur det skyddet ser ut,  kan du läsa om i Göteborgs bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (del 1, 2 och 3). Det antogs av kommunfullmäktige i Göteborg 1999.
Här nedanför hittar du hela bevarandeprogrammet i digital version. Bara klicka på länkarna för att öppna och ladda ner filerna.

Moderna Göteborg (del 3)

Göteborg byggdes ut rekordsnabbt under femtio-, sextio- och sjuttiotalen. Bebyggelsen från den tiden har under 2000-talet dokumenterats och granskats ur kulturhistorisk synvinkel. En komplettering till det befintliga kunskapsunderlaget, bevarandeprogrammet ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Göteborg, del III" finns nu till försäljning i vår butik.

Nyhet! digital guide

Samma innehåll som i boken ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Göteborg, del 3" men med interaktiv karta som komplement. Sajten uppdateras dessutom kontinuerligt utifrån förändringar i staden! Kolla in vår kulturmiljöguide UPPTÄCK GÖTEBORG!

Moderna planeringsunderlag är ett projekt i samarbete med Stadsbyggnadskontoret med stöd från länsstyrelsen. Projektet var en del i satsningen Moderna Västra Götaland http://www.modernavg.se