Kulturmiljö

Kulturmiljön är en del av våra samlade resurser, vår miljö i dess vidaste bemärkelse, som måste förvaltas på ett långsiktigt och hållbart sätt.  Kulturmiljövården har en viktig och unik funktion som en del inom stadsutvecklingen i samarbete med andra förvaltningar.

I Göteborg finns det flera unika miljöer, byggnader och hus som anses vara en så viktig del av vår historia att de har ett särskilt skydd mot förändringar. Vilka det är, och hur det skyddet ser ut,  kan du läsa om i Göteborgs bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (del 1, 2 och 3). Pdf:er för del 1 och 2 hittar du längre ned på sidan.

Moderna Göteborg (del 3)

Vilken är den unika karaktären av det moderna Göteborg? För att ta reda på det påbörjades 2010 ett projekt som resulterat i den tredje boken om det moderna Göteborg. Boken handlar om bebyggelsen från 1955 – 1975 och om det samhälle som skapades under rekordåren. En tillhörande webbapplikationen är matad med bokens innehåll och kopplad till Göteborgs stadsmuseums egna databas Carlotta. Sajten uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar i staden! Surfa runt i UPPTÄCK GÖTEBORG!

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg. D. III, Moderna Göteborg var en av 10 nominerade böcker till Årets Göteborgsbok 2017. Vann gjorde boken Göteborgsadresser med betydelse III – i stort och smått, av Claes Rydholm. Trafik-nostalgiska förlaget, 2017.

Moderna planeringsunderlag är ett projekt i samarbete med Stadsbyggnadskontoret med stöd från länsstyrelsen. Projektet var en del i satsningen Moderna Västra Götaland http://www.modernavg.se