Stadsutveckling

stadsutveckling, Kulturmiljö & arkeologi

Kulturmiljön är en del av våra samlade resurser, vår miljö i dess vidaste bemärkelse, som måste förvaltas på ett långsiktigt och hållbart sätt.  Kulturmiljövården har en viktig och unik funktion som en del inom stadsutvecklingen i samarbete med andra förvaltningar. Det utåtriktade kulturmiljöarbetet har stora möjligheter och höga ambitioner. Inte minst genom den digitala utvecklingen som en del av det pedagogiska utställningsarbetet.

På enheten arbetar bebyggelseantikvarier, antikvarier och arkeologer. Vi arbetar med förstudier, bedömningar, arkeologiska förundersökningar och undersökningar,  plan- och bygglovsärenden, kunskapsunderlag och rådgivning.

Uppdragsarkeologin utvecklas ständigt, både i förhållande till en förstärkt aktivitet från statliga myndigheter men också som en del av arkeologin på museum och inom en engagerad kulturförvaltning.

De arkeologiska samlingarna på museet är omfattande och museets stående fyndtilldelning av arkeologiskt material från Göteborgs kommun medför en ständig tillväxt. Materialet är ofta efterfrågat av såväl forskare och studenter som fältarkeologer och kollegor från andra museer.

Uppdraget från Kulturnämnden
Upptäck Göteborg - din digitala guide!
Sök bland vår arkeologiska rapporter och kulturmiljöutredningar
Utställningen och mötesplatsen Urbanum - människorna bygger staden
Bli fornminnesfadder

KONTAKT
031-368 36 00
stadsmuseum@kultur.goteborg.se