Kulturmiljö

Kulturmiljön är en del av våra samlade resurser, vår miljö i dess vidaste bemärkelse, som måste förvaltas på ett långsiktigt och hållbart sätt.  På Kulturmiljöenheten arbetar vi med detta. På enheten arbetar bebyggelseantikvarier, antikvarier och arkeologer.

Bland annat arbetar vi med förstudier, bedömningar, arkeologiska förundersökningar och undersökningar,  plan- och bygglovsärenden, kunskapsunderlag och rådgivning. 

UPPDRAG AV KULTURNÄMNDEN
I staden är Kulturmiljöenheten remissinstans vid plan- och byggfrågor. Detta uppdrag har tilldelats oss av Kulturnämnden i Göteborgs stad. Det finns också olika lagar och riktlinjer som styr vårt arbete, som till exempel Kulturminneslagen. 

I vårt uppdrag ingår också att förmedla kunskap och forskningsresultat för allmänheten. Det gör vi i föredrag, visningar, seminarier, publikationer och rapporter, publika arkeologiska utgrävningar och löpande i museets utställningar och projekt.

Har du sett det här?

Upptäck Göteborg - din digitala guide!
Sök bland vår arkeologiska rapporter och underlag
Utställningen och mötesplatsen Urbanum - människorna bygger staden
Bli fornminnesfadder

KONTAKT
031-368 36 00
stadsmuseum@kultur.goteborg.se