Visning av utställningen Göteborgs födelse | Göteborgs stadsmuseum