Flickskolan – en övergiven skolform | Göteborgs stadsmuseum