1600-talets Göteborg som film och virtuell verklighet | Göteborgs stadsmuseum