Shtoltse lider/Proud poems: Musik och seminarium om kvinnliga jiddischspråkiga poeter | Göteborgs stadsmuseum