Urbana allmänningar som förändringskraft | Göteborgs stadsmuseum