Att vara ute och cykla – om cykeln som möjliggörare för socialt hållbar stadsutveckling | Göteborgs stadsmuseum