Hur skolan fick ansvar för den samhällssociala verksamheten