Följ de arkeologiska utgrävningarna i Skändla | Göteborgs stadsmuseum