Sök i samlingarna & arkiv

museets två databaser

Sök efter föremål och fotografier i databasen Carlotta
Söker du efter böcker och litteratur ska du besöka Biblioteksdatabasen

Om museets samlingar

I museets samlingar finns mängder av minnen och föremål ur historien bevarade. Här finns foton, brev, möbler, dagböcker, arkeologiska fynd, tidningsklipp och ritningar, bilar, kläder och mycket annat. Sammantaget innehåller samlingarna över närmare 1 miljon föremål och spänner över 12 000 år av historia. Läs mer om de olika samlingarna

KONTAKT
Faktarummet
031-368 36 50
stadsmuseum@kultur.goteborg.se

BESÖKA SAMLINGARNA
Samlingarna ligger på Polstjärnegatan 8b i Lundby på Hisingen. Här finns också ateljéerna där föremålen tas om hand. För att besöka samlingarna behöver du boka tid, kontakta:

Christian Thorén, Intendent
christian.thoren@kultur.goteborg.se