Rapporter från Kulturmiljöenheten

Här hittar du arkeologiska rapporter, kulturmiljöunderlag, inventeringar och andra slags publikationer från Göteborgs stadsmuseum. Sök i menyn där du själv ladda ner pdf:er och hitta relaterat material. 

Vi arbetar med att digitalisera våra tidigare rapporter och bygga upp den här funktionen. Hittar du inte det du söker? Kontakta Faktarummet på museet så får du hjälp.

 

Fornlnr Rapportens huvudtitel Länk till rapporten
Kulturhistorisk värdering Arendals gård Kulturmiljörapport 2003:01
Kulturhistoriskt värdefulla odlingslandskap, Pilotstudie - Bergumsbygden Kulturmiljörapport 2009:01
Valhallabadet - kulturhistoriskt underlag Kulturmiljörapport 2013:04
Kulturhistorisk dokumentation Karlavagnsplatsen, Hisingen Kulturmiljörapport 2015:07
Kulturmiljöunderlag Frölunda stadsdel Kulturmiljörapport 2015:01
Kulturmiljöunderlag Norra Högsbo industriområde Kulturmiljörapport 2015:02
Specifik byggnadsutredning: Sjömanshuset, Stigbergsliden 10 Kulturmiljörapport 2017:01
Kulturmiljöunderlag Lindholmen Kulturmiljörapport 2017:02
Kulturmiljöunderlag Lundens vattentorn Kulturmiljörapport 2017:03
Kulturmiljöunderlag Brunnsparken Kulturmiljörapport 2017:08
Kulturmiljöunderlag Torslanda centrum Kulturmiljörapport 2016:03
Kulturmiljörapport Packhuskajen Kulturmiljörapport 2018:02
Juvelkvarnen, Silo 4 Kulturmiljörapport 2015:08
Kulturmiljöunderlag : Sahlgrenska sjukhuset & Medicinarberget m.m. Kulturmiljörapport 2013:01
Fryshuset i Majorna Kulturmiljörapport 2016:08
Kulturmiljöunderlag Rya Nabbe Kulturmiljörapport 2016:09
Kulturmiljöutredning Renströmsparken Kulturmiljörapport 2017:07
Kulturhistoriskt underlag Ullevi Kulturmiljörapport 2013:06
Byggnadsbeskrivningar Kvarteret Barken, Masthugget Kulturmiljörapport 2015:09
Kulturmiljöunderlag Nya Älvsborg-Aspholmen Kulturmiljörapport 2015:10
Kulturhistoriskt underlag Krokslätt 87:2 Kulturmiljörapport 2008:01
Kulturmiljöunderlag Kärra Kulturmiljörapport 2010:01
Kulturhistorisk utredning f.d. biografen Flamman i Gårda Kulturmiljörapport 2003:02
Natur- och kulturstudie Ängås gård Kulturmiljörapport 2006:01
Antikvarisk armaturförteckning Stora Teatern Kulturmiljörapport 2013:08
Värdefulla odlingslandskap natur-och kulturvärden i Göteborgs odlingdlandskap Kulturmiljörapport 2014 :1
Johanneberg: Kulturmiljöunderlag program för Chlamers Johanneberg, Mossen och Landala Kulturmiljörapport 2012:03
Björlanda Uppdatering av natur- och kulturvärden 2011 Kulturmiljörapport 2011
Stampen: Centralposthuset i Göteborg Kulturmiljörapport 2002:01
Fritidshus, Göteborgs kommun 2008 Del 1, södra Göteborg Kulturmiljörapport 2008 Del 1
Fritidshus Göteborgs kommun 2008 Del 2, norra Göteborg Kulturmiljörapport 2008 Del 2
Fritidshus Göteborgs kommun 2008 Del 3, Hisingen Kulturmiljörapport 2008 Del 3
Alingsås int nr 223 Rapport angående upptäckta brandgropar i Alingsås, Vg. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1945:06 (ej skannad)
Alingsås int nr 238 Berättelse över undersökning av skadad hällkista vid Skämningared, Hjälmared, Alingsås landsförsamling, Västergötland. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1944:05 (ej skannad)
An 001:1 Avskrift ur D:r Georg F.L. Sarauws dagbok. Angered. Angered sockens dagbok n:r 5. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1921:01
An 001:2 Avskrift ur D:r Georg F.L. Sarauws dagbok. Angered. Angered sockens dagbok n:r 5. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1921:01
An 001:2 Fornlämning nr 19:1 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:01 = Fyndrapporter 1969
An 002 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1992. Angereds socken nr 2. Hög. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1992:03
An 004 Angered s:ns fornm. N:r 12 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1934:01
An 005:1 Göteborg, Angered 5, Äspered. Hög, stensättning, terrassåkrar. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:01 = Fyndrapporter 1970
An 005:2 Göteborg, Angered 5, Äspered. Hög, stensättning, terrassåkrar. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:01 = Fyndrapporter 1970
An 005:3 Göteborg, Angered 5, Äspered. Hög, stensättning, terrassåkrar. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:01 = Fyndrapporter 1970
An 013:1, An 056 Lärjeholms gård Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:10
An 019 Göteborg, Angered 19, Rösered 2:40. Stenhägnad m.m. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:02 = Fyndrapporter 1969
An 020 Göteborg, Angered 20, Hjällbo 1:16. Boplatsområde: stå, jäå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:03 = Fyndrapporter 1969
An 021 Göteborg, Angered 21, Eriksbo 1:8 Hammarkullen. Stensträngar och röse Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:04
An 022 Angered 22, Lärje 31:1, Gårdsten. Fornborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:01
An 038 Rapport över kompletterande arkeol utr. samt förunders. för Västgas II Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:02
An 038 Rapport över kompletterande arkeologisk utredning och vissa förundersökningar för Västgas 2 genom Angered och Bergum 1989 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:03
An 042 Västergötland, Vätle hd, Angered sn, Rågården 2:21. Depåfynd Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:01
An 043 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2009:13 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2009:13
An 048 Rapport över kompletterande arkeol utr. samt förunders. för Västgas II. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:02
An 050 Rapport över arkeologisk utredning i Göteborgs kommun 1992. Gunnilse, Angereds socken. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1992:01
An 052 Utredning i Angereds centrum Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:38
An 059 Boplatslämningar vid Angereds kyrka Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:01
As 005 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1990 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1990:04
As 007 PM angående skadegörelse på fornlämningsområde vid Askim. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1958:04
As 007 PM ang. kontroll av jordarbeten vid norra kyrkogården (gamla kyrkogården) i Askim sn. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:09
As 007 Rapport över iordningställande av fornm. Inventer. Nr. Askim 7, Kyrklyckan. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:50
As 007 Gravfält i Askim Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:36
As 007 Kyrklyckan Askim. Gravfält delundersökt vikingatid. Boplats förromersk järnålder 24:7 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:01 = Fyndrapporter 1972
As 007 Göteborg Askim 7 Kyrklyckan Gravfält Seminariegrävning 1982-1983 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:02 = Fyndrapporter 1983
As 007 PM ang mindre undersökning inom fornlämning Askim nr 7. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:22
As 012 Forntida stenpackningar Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:19
As 012 Göteborg Askim 12 Askim 3:59, 2 stensättningar Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:02
As 013 Undersökning av gravhög(?) vid L. Askim litt. 3:32, Askim sn. Göteborgs och Bohus län Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1945:01
As 015 Göteborg Askim 15 Kobbegården. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:01 = Fyndrapporter 1971
As 016 Göteborg Askim 16 Kobbegården. Rest sten Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:02 = Fyndrapporter 1970:1
As 017 Kobbegården Askim 17. Stensättningsliknande lämningar Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:06 = Fyndrapporter 1974
As 019 Göteborg Askim 19 Kobbegården. Domarring, Förstörd Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:02 = Fyndrapporter 1972
As 023 Rapport över arkeologisk undersökning. Oregelbunden stensättning Askim 23. Göteborgs kommun 1989. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:08
As 026 Rapport angående undersökning av ett röse på ägorna Hult-Åsen 31/420 mtl Litt D, Askims scn, Västergötland. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1941:01
As 043 Göteborg Askim 43 Otterbäck. Gravfält Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:03
As 058:1-2 Rapport över undersökning av Göteborgs Arkeologiska Museums Inventeringsnummer 55 och 56 inom Askims kommun Rapport över undersökning av Göteborgs Arkeologiska Museums Inventeringsnummer 55 och 56 inom Askims kommun
As 059 Göteborg Askim 59 Amundö 1:3. Stenhägnader. Inv.nr. 48817 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:46
As 060 Göteborg Askim 60 Amundö 1:2. Strandvall Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:47
As 061 Göteborg Askim 61 Amundö 1:2. Röserest Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:04
As 062 Rapport över undersökning av Göteborgs Arkeologiska Museums inventeringsnummer 119 inom Askims kommun Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:54
As 081 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:25 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:25
As 088 Göteborg Askim 88 Amundö 1:3. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:05
As 089 Rapport över undersökning av Göteborgs Arkeologiska Museums inventeringsnummer 95 inom Askims kommun Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:53
As 091 Göteborg Askim 91 Backa 1:2 och 1:3. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:03
As 092 Göteborg Askim 92 Askim Hult. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:04
As 099 Göteborg Askim 99 Amundö 1:2. Stensamling Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:24
As 102 Göteborg Askim 102 Skintebo. Boplatsområde, stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:02 = Fyndrapporter 1972
As 103 Göteborg Askim 103 Kobbegården. Domarring och stensättning, brå. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:03 = Fyndrapporter 1972
As 105 Göteborg Askim 105, Hult. Boplatsområde stenålder. Undersökningsrapport. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:01 = Fyndrapporter 1974
As 106 Hult Askim 106. Boplatsområde äldre stenålder, bronsålder och romersk järnålder/folkvandringstid Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:02 = Fyndrapporter 1974
As 120 Flintboplats i Askim Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:02
As 126 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1987. Askim socken nr 126. Boplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1987:04
As 128 Forntid i Hulan, Askim Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:05
As 128 Göteborg Askim 128 Hagen. Boplatsområde. Grävningsrapport 1982.Göteborg Askim 128 Hagen. Boplatsområde. Grävningsrapport 1982. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:01 = Fyndrapporter 1983
As 130 Boplats i Askim Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:31
As 130 Göteborg Askim 130 Lindås. Boplatsområde stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:03 = Fyndrapporter 1973
As 133 Lihult i Hulan Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:01
As 134 Boplats i Hulan Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:07
As 135 Fyndplats i Askim Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:46
As 136 Rapport över arkeologisk undersökning. Stenåldersboplats As 136. Letsegården. Askim sn, Göteborgs kommun. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1990:03
As 141 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:53 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:53
As 142 Förundersökning i Svindal Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:25
As 143 PM Askim 143 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1987:09
As 145 Göteborg Askim nr 145, Brottkärr. Boplatsområde stenålder. Undersökningsrapport. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:03 = Fyndrapporter 1974
As 146 Slutredovisning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:13
As 150 Göteborg Askim 150 Amundön. Boplatsområde. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:06
As 151 Göteborg Askim 151 Stora Amundön. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:07
As 157 Göteborg Askim 157 Kobbegården. Boplatsområde bronsålder/tidig järnålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:01 = Fyndrapporter 1977
As 158 Rapport över förundersökning av hägnadskomplex. As 158 Gatesered Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1987:05
As 159 PM Ang. besiktning av fastigheten Brottkärr Västergården 1:4. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:09
As 173 Boplats vid hål 7 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:10
As 174 Rapport över arkeologisk förundersökning. Del av boplats, As 174. Göteborgs kommun 1991. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1991:02
As 181 Stenåldersboplats i trädgård Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:03
As 227 Stenålder vid Hulan i Askim Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:52
As 228 Boplats vid Kopparåsen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:47
As 231 Förundersökning i Billdal Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2003:09
As 231 Fyndplats i Billdal Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2012:11
As 247 Boplats vid hål 7 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:10
As 247 Rapport över arkeologisk undersökning 1992. Del av stenåldersboplats, As 247, Hovås. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1992:04
As 270 Utredning i Lyckhemsdalen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:05
As 270 Fornlämningar i Lyckhemsdalen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:37
As 270 Lämningar i Lyckhemsdalen Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:19
As 271 Utredning i Lyckhemsdalen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:05
As 271 Fornlämningar i Lyckhemsdalen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:37
As 272 Utredning i Lyckhemsdalen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:05
As 272 Fornlämningar i Lyckhemsdalen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:37
As 273 Forntid i Hulan, Askim Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:05
As 274 Forntid i Hulan, Askim Forntid i Hulan, Askim
As 281 Utredning i södra Brottkärr Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:05
As 282 Utredning i södra Brottkärr Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:05
As 283 Utredning i södra Brottkärr Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:05
As 290 Askim 290 PM Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2008:11
Askim 244:1, 3 Gårdsplats i Pilegården Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:10
Askum 394 Bohuslän. Sotenäs h:d. Askum s:n. Ödby by. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1931:03 (ej skannad)
Askum int nr 206 Bohuslän. Sotenäs h:d. Askum s:n. Sotenkanalen. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1932:05 (ej skannad)
Askum int nr 207 Skelettfynd på Myren, Bohus-Malmön. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1942:04 (ej skannad)
Ba 003 Grythög vid Tingstad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1920:01
Ba 006 Fredrikshamns skans Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:10
Ba 013 Fångstgrop och grav Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:17 = Fyndrapporter 1969
Ba 016 Göteborg Backa 16. Lärje 6:11. Fångstgropar Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:18 = Fyndrapporter 1969
Ba 024 Bedömning: stensättning brå el jäå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:03 = Fyndrapporter 1975
Ba 031 Gravfält och boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:03 = Fyndrapporter 1971
Ba 032 Boplatsområde: stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:05 = Fyndrapporter 1972
Ba 033 Boplatsområde: stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:06 = Fyndrapporter 1972
Ba 038 Boplatsområde stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:04 = Fyndrapporter 1973
Ba 039 Boplatsområde stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:04 = Fyndrapporter 1973
Ba 040 Rapport över provundersökning. Backa 40. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:02
Ba 040 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2002. Backa socken nr 40. Stenåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2002:10
Ba 061 Röd. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:26
Ba 068 Boplatsområde stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:04 = Fyndrapporter 1973
Ba 084 Skogaberg - en mellanmesolitisk boplats Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:12
Ba 086 Fornlämningar i S:t Jörgens park Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2005:39
Be 002 PM ang. besiktning av gravfältet Dnr 18/81. PM ang. utgrävn. Av rotvältor på gravfältet Dnr 19/81 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1978:01
Be 002 PM betr. Fynd från gravfältet 20:2, Domelihög, Bergums socken, nu Göteborgs stad Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:36
Be 003 Rapport över antikvarisk kontroll. Be 3, St Olofs källa, Göteborgs kommun 1992 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1992:09
Be 010 20:10 Kolbotten, röjningsröse mm. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:02 = Fyndrapporter 1969
Be 043 Rapport över kompletterande arkeologisk utredning samt förundersökningar för Västgas II. Angered och Bergum. Göteborgs kommun 1989-90. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:02
Be 058 Rapport över kompletterande arkeologisk utredning samt förundersökningar för Västgas II. Angered och Bergum. Göteborgs kommun 1989-90. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:02
Be 059 Rapport över kompletterande arkeologisk utredning samt förundersökningar för Västgas II. Angered och Bergum. Göteborgs kommun 1989-90. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:02
Be 060 Rapport över kompletterande arkeologisk utredning samt förundersökningar för Västgas II. Angered och Bergum. Göteborgs kommun 1989-90. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:02
Bj 010 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:47 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:47
Bj 038 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:47 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:47
Bj 052 Schaktningar vid fornlämningar Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2008:05
Bj 052 Gravfält vid Högen och Hovgården i Björlanda s:n, Bohuslän. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1939:01
Bj 053 Rester av vikingatida gravar vid Hovgården Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:16
Bj 111 Bedömning: boplatsomr. Jäå? Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:05 = Fyndrapporter 1973
Bj 111 Boplatsområden järnålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:02 = Fyndrapporter 1977
Bj 113 12:113 12:114 Östergärde Göteborg. Grav- och boplatskomplex. Delundersökt. Bronsålder Förromersk järnålder Vikingatid Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:06
Bj 114 12:113 12:114 Östergärde Göteborg. Grav- och boplatskomplex. Delundersökt. Bronsålder Förromersk järnålder Vikingatid Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:06
Bj 114 Östergärde. Björlanda 114. Grav- och boplatskomplex, delundersökt. Järnålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:04 = Fyndrapporter 1975
Bj 114 Östergärde. Björlanda 114. Grav- och boplatskomplex, yngre bronsålder-vikingatid Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:03 = Fyndrapporter 1977
Bj 114 Östergärde. Boplatsområde, äldre stenålder, bronsålder/äldre järnålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1977:01 = Fyndrapporter 1978
Bj 143 Boplats och odling vid Kongahällavägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2009:12
Bj 171 Röse och stensättning br.å. Undersökningsrapport Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:07 = Fyndrapporter 1974
Bj 173 Grav och boplats i Kvisljungeby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:12
Bj 173 Rituell plats i Kvisljungeby Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:15
Bj 180 Till Riksantikvarieämbetet, Stockholm Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1943:01
Bj 194 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nr 12:194. Sörred 3:4, Björlanda socken, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:03
Bj 195 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nr 12:195. Sörred 4:4, Björlanda socken, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:04
Bj 196 Björlanda 196, Sörred, stensättning. Äldre bronsålder/förromersk järnålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:02 = Fyndrapporter 1983
Bj 204 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nr 12:204. Röra 2:5, Björlanda socken, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:05
Bj 206 Fornlämning nr 12:206 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:18 = Fyndrapporter 1970
Bj 207 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Bj 207 12:S 153 Önnered Göteborg. Gravar förromersk järnålder. Boplatsområde bronsålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:04 = Fyndrapporter 1971
Bj 211 Rapport över undersökning av boplatsområde söknr 5, Björlanda sn Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:06
Bj 213 Rapport över undersökning av boplatsområdet 12:S 144 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:05
Bj 214 Rapport över undersökning av boplatsområdena 12:S 84 och 12:S 85 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:06
Bj 215 Rapport över delundersökning av boplatsområdet 12:S 146 och fornminnesinventeringens nummer 12:215, Storegården, Björlanda socken i Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:07
Bj 224 Fornlämning Nr Bj 12:S 154 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:12 = Fyndrapporter 1970
Bj 226 Fornlämning nr 12:S 6 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:07 = Fyndrapporter 1970
Bj 227 Undersökningsrapport ur redovisning av sonderingsgrävningar i Arendals-omr. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:05 = Fyndrapporter 1971
Bj 235 Rapport över Björlanda 235, Lilleby. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:04 = Fyndrapporter 1983
Bj 238 Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Dnr/73 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:07 = Fyndrapporter 1972
Bj 238 12:S 160 Lilleby Göteborg. Boplatsområde yngre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:07 = Fyndrapporter 1973
Bj 239 Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:08 = Fyndrapporter 1972
Bj 240 Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:09 = Fyndrapporter 1972
Bj 241 Syrhåla Göteborg Boplatsområde Sonderingsgrävning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:15 = Fyndrapporter 1972
Bj 241 12:S 157 Lilleby Göteborg. Boplatsområde yngre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:08 = Fyndrapporter 1973
Bj 242 Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:10 = Fyndrapporter 1972
Bj 242 Lilleby Björlanda 268, 242. Boplatsområde bronsålder, äldre järnålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:08 = Fyndrapporter 1974
Bj 244 Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:11 = Fyndrapporter 1972
Bj 245 Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:12 = Fyndrapporter 1972
Bj 251 Ang besiktning av boplatsen Bj 251 Björlanda socken, Göteborgs kommun. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:10
Bj 251 P.M. angående besiktning av boplatsen 12:S 147, vid Lilleby, Björlanda. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:20
Bj 255 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:39 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:39
Bj 256 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:39 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:39
Bj 257 Bronsålder i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:60
Bj 257 Bronsålder i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:60
Bj 257 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:42 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:42
Bj 257 Utkant av boplats Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2012:14
Bj 258 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:42 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:42
Bj 260 Rapport över provundersökning av del av boplatsen Bj 260. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:14
Bj 260 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1990-1992. Björlanda socken nr 260. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1992:08
Bj 261 Boplatser i Fåglevik Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:08
Bj 262 Stenålder i Lilleby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:27
Bj 265 Rapport över arkeologisk förundersökning. Boplats Bj 265 och område N och NO därom Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:05
Bj 266 Rapport över arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 1986 och 999. Björlanda socken nr 266. Mesolitisk boplats/aktivitetsyta. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1999:01
Bj 267 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1993. Björlanda socken nr 267:2. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1993:04
Bj 267 Bj 267 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:03
Bj 267 Del av Bj 267 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:08
Bj 267 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1993. Björlanda socken nr 267:1. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1993:03
Bj 268 Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:13 = Fyndrapporter 1972
Bj 268 Lilleby Björlanda 268, 242. Boplatsområde bronsålder, äldre järnålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:08 = Fyndrapporter 1974
Bj 271 Förundersökningar vid Älvegårdsvägen/Bottnevägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:05
Bj 272 Förundersökningar vid Älvegårdsvägen/Bottnevägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:05
Bj 273 En stenåldersboplats i Lilleby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:06
Bj 273 Förundersökningar vid Älvegårdsvägen/Bottnevägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:05
Bj 274 Rapport över arkeologisk undersökning. Bj 274, stenåldersboplats. Göteborgs kommun. Undersökt 1988-89. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:09
Bj 274 Rapport över arkeologisk förundersökning. Boplatser och gravfält i Östra Änghagen. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:10
Bj 276 Rapport över antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 1992. Björlanda socken nr 276. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1992:05
Bj 278 Stenåldersboplats i Fåglevik Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2012:01
Bj 279 Boplats vid Näckrosvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:55
Bj 279 Rapport över arkeologisk förundersökning och undersökning. Stenåldersboplats Bj 279. Göteborgs kommun. Undersökt 1988-89. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:13
Bj 279 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1993. Björlanda socken nr 279. Boplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1993:05
Bj 279 Flintrik mesolitisk boplats Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:15
Bj 279 Boplats vid Näckrosvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:55
Bj 280 Rapport över arkeologisk förundersökning. Boplats Bj 280. Göteborgs kommun 1990. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:06
Bj 289 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Bj 289 Fornlämning nr 12:S 79 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:19 = Fyndrapporter 1970
Bj 290 12:S 7 Sörred Göteborg. Boplatsområde äldre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:09
Bj 290 Rapport över undersökning av boplatsområdet söknr 7 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:08
Bj 291 Rapport över undersökning av boplatsområdet söknr 8 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:09
Bj 291 12:S 8 Sörred Göteborg. Boplatsområde stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:10 = Fyndrapporter 1973
Bj 297 Boplatsundersökning i Kvisljungby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:21
Bj 297 Förundersökningar vid Olivias äng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:18
Bj 297 Rapport över arkeologisk förundersökning. Del av stenåldersboplats, Bj 297. Göteborgs kommun. Undersökt 1989 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:05
Bj 298 Utkant av stenåldersboplats Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:06
Bj 298 Förundersökning vid Bodloftsvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2007:07
Bj 298 Förundersökning vid Bodloftsvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:07
Bj 298 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1988. Björlanda socken nr 298. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:07
Bj 301 PM ang provundersökning av den del av fastigheten Kvisljungeby 2:4 som gränsar till fornlämningen Björlanda 301. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:12
Bj 301 Hisingens äldsta boplats Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2003:01
Bj 301 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:47 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:47
Bj 302 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:47 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:47
Bj 303 Boplatsfynd i Kvisljungeby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:29
Bj 303 Stenålder i Kvisljungeby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:32
Bj 303 Innehållsrik vägsträcka Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2012:08
Bj 303 Rapport över arkeologisk undersökning. Stenåldersboplats Bj 303. Göteborgs kommun. 1989. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:07
Bj 303 Rapport över arkeologisk undersökning i Göteborgs kommun 2000. Björlanda socken nr 303. Boplats / kultplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:04
Bj 304 Rapport över arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplats Bj 304. Göteborgs kommun. 1989 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:12
Bj 304 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000. Björlanda socken nr 304. Stenåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:03
Bj 304 Rapport över antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 2002. Björlanda 304. Stenåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2002:12
Bj 306 Forntida boplatslägen vid Kronängen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:25
Bj 306 Rapport över arkeologisk förundersökning. Bj 306, stenåldersboplats. Göteborgs kommun. Undersökt 1986 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1986:01
Bj 306 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2018:01 Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:01
Bj 306 Förhistoriska aktiviteter i Kronängen Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:16
Bj 307 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:21 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:21
Bj 307 Bj 307 PM 1986. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1986:05
Bj 308 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:03 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:03
Bj 308 Bj 308 PM 1986. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1986:06
Bj 309 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:03 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:03
Bj 310 Förundersökningar vid Skra Bro Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:39
Bj 310 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:04 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:04
Bj 311 Schaktkontroll vid Store Udds väg Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:16
Bj 311 Vistelse vid havet Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:03
Bj 312 Heljered Björlanda 312-315. Boplatsområde äldre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:09 = Fyndrapporter 1974
Bj 313 Heljered Björlanda 312-315. Boplatsområde äldre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:09 = Fyndrapporter 1974
Bj 314 Heljered Björlanda 312-315. Boplatsområde äldre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:09 = Fyndrapporter 1974
Bj 314:1, Bj 418:1, Bj 336 Arkeologi vid Hisingsleden; Fornlämningarna Björlanda 314:1, 418:1 och 336 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:05
Bj 315 Heljered Björlanda 312-315. Boplatsområde äldre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:09 = Fyndrapporter 1974
Bj 318 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:36 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:36
Bj 319 Boplats i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2003:08
Bj 319 Delundersökt boplats Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:15
Bj 319 Schaktningsövervakning Bj 319 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:29
Bj 319 Ett fåtal flintfynd i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:07
Bj 319 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:11 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:11
Bj 319, Bj 327, Bj 329 Förundersökta stenåldersboplatser i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:01
Bj 321 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:16 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:16
Bj 321 Rapport över provundersökning av boplatsen Bj 321 Låssby Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:03
Bj 322 Stenåldersboplats vid Hästlyckan Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:14
Bj 323 Stenålder i östra Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:31
Bj 323 Förundersökt stenåldersboplats Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2008:03
Bj 323 Stenålder i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:12
Bj 324 Boplats rik på slagen flinta Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:09
Bj 324 Stenålder i östra Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:31
Bj 325 Boplats med skärvstenshög Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2012:15
Bj 325 Många spår av förhistorisk boplats Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:05
Bj 325 Yngre bronsålder och äldre järnålder i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:17
Bj 325 Rapport över arkeologisk förundersökning och slutundersökning i Göteborgs kommun 1991. Björlanda socken nr 325. Boplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1991:01
Bj 325 Rapport över förundersökning i Göteborgs kommun 2002. Björlanda nr 325. Boplats senneolitikum-äldre bronsålder. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2002:07
Bj 325 Mindre förundersökning i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:01
Bj 325 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:11 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:11
Bj 325 Forntida boplatsrester Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:03
Bj 326 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:51 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:51
Bj 334 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1988. Björlanda socken nr 334. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:03
Bj 338 Ang antikvarisk kontroll av markarbeten inom Bj 338. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:11
Bj 338 Ang antikvarisk kontroll av markarbeten inom fornlämningarna Bj 338, Bj 341 och Bj 342. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:12
Bj 341 Ang antikvarisk kontroll av markarbeten inom fornlämningarna Bj 338, Bj 341 och Bj 342. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:13
Bj 342 Ang antikvarisk kontroll av markarbeten inom fornlämningarna Bj 338, Bj 341 och Bj 342. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:14
Bj 345 Boplatser kring Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:24
Bj 346 Kålsered Björlanda 346 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:10 = Fyndrapporter 1974
Bj 347 Rapport över förundersökning i Göteborgs kommun 2002. Björlanda nr 347. Stenåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2002:06
Bj 348:1 Boplatser kring Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:24
Bj 348:1 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:48 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:48
Bj 348:2 Utkant av en boplats Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2012:03
Bj 353 Steneby Björlanda 353. Boplatsområde, bronsålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:05 = Fyndrapporter 1975
Bj 355 Björlanda 355 Lexby. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1978:02 = Fyndrapporter 1979
Bj 356:1 Stenålder i Östergärde Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:07
Bj 356:1 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000. Björlanda socken nr 356. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:05
Bj 356:2 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000. Björlanda socken nr 356. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:05
Bj 361 PM angående skada på fornlämning Bj 361. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:16
Bj 365 Räbbåsvägen. Björlanda 365. Bronsålder/järnålder. Förundersökning. Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:04
Bj 370 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1990. Björlanda socken nr 370. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1990:06
Bj 372 Boplats i Skra Bro Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:03
Bj 373 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:44 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:44
Bj 374 Arkeologisk förundersökning : Göteborgs stad; Boplats och gårdstomt vid Storegården Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:12
Bj 374 Romartida gårdstun vid Storegården Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:15
Bj 374 Schaktningar vid fornlämningar Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2008:05
Bj 374 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1992/1993. Björlanda socken nr 374. Stenåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1993:01
Bj 397 Göteborg Björlanda 397 Steneby. Byplats, hägnader brå/hist.tid Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1975:01 = Fyndrapporter 1976
Bj 398 Steneby Björlanda 398. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:04 = Fyndrapporter 1977
Bj 402 Rapport över provundersökning av slaggförekomst Alleby 1:5, 2:4. 1983 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:05
Bj 402 Rapport över slutundersökning av järnbearbetningsplats Alleby 1:5, 2:4. 1983 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:06
Bj 404 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:03 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:03
Bj 408 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:47 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:47
Bj 410 Schaktningsövervakning vid Innegårdsvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:15
Bj 411 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000. Björlanda socken nr 411. Stenåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:09
Bj 415 Boplatser kring Ambrosdalen i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:27
Bj 418 Förundersökning i Östergärde Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:58
Bj 418 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Bj 418 Förundersökning i Östergärde Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2004:58
Bj 429:1 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Bj 429:2 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Bj 432 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Bj 433 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Bj 434 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Bj 435 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Bj 436 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Bj 437 Rapport över arkeologiska undersökningar för Volvos nya bilsäkerhetscentrum i Björlanda i Göteborg. Björlanda socken nr 437, 438, 439. Boplatser och fördämningsvall. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1996:01
Bj 438 Rapport över arkeologiska undersökningar för Volvos nya bilsäkerhetscentrum i Björlanda i Göteborg. Björlanda socken nr 437, 438, 439. Boplatser och fördämningsvall. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1996:01
Bj 439 Rapport över arkeologiska undersökningar för Volvos nya bilsäkerhetscentrum i Björlanda i Göteborg. Björlanda socken nr 437, 438, 439. Boplatser och fördämningsvall. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1996:01
Bj 440 Rapport över arkeologisk utredning i Göteborgs kommun 1992. Björlanda socken; Bäckedalen och Torskog Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1992:02
Bj 441 PM. Antikvarisk kontroll av fornlämning Bj 441 år 1999 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1999:02
Bj 441 Rapport över arkeologisk utredning i Göteborgs kommun 1992. Björlanda socken; Bäckedalen och Torskog Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1992:02
Bj 442 Rapport över arkeologisk utredning i Göteborgs kommun 1992. Björlanda socken; Bäckedalen och Torskog Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1992:02
Bj 443 En lihultboplats i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2012:09
Bj 444 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Bj 444 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000. Björlanda socken nr 444. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:06
Bj 444 Betesdrift i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:11
Bj 450:1 Fornlämningar längs Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:20
Bj 450:2 Fornlämningar längs Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:20
Bj 450:3 Fornlämningar längs Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:20
Bj 450:5 Fornlämningar längs Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:20
Bj 454 Schaktkontroll i Skräddargården Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:24
Bj 455 Arkeologisk utredning i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:21
Bj 455 Boplatser kring Ambrosdalen i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:27
Bj 456 Boplatser kring Ambrosdalen i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:27
Bj 456 Arkeologisk utredning i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:21
Bj 456 Arkeologi på lekplats Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:11
Bj 457 Boplatser i Fåglevik Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:08
Bj 457 Boplatser i Lilleby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:19
Bj 458 Mindre slutundersökning vid Skomakaregården Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:21
Bj 458 Förhistoriska boplatsspår vid Skomakaregården Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:23
Bj 459:1 Utredning Naturgasen etapp 2 delen Hisingen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:53
Bj 459:1 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Bj 459:2 Fornlämningar längs Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:20
Bj 459:2 Boplatser kring Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:24
Bj 459:2 Boplats i Kålsered Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:04
Bj 460 Fornlämningar längs Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:20
Bj 460 Sörred i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:16
Bj 461 Fornlämningar längs Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:20
Bj 466 Fornlämningar längs Osbäcken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:20
Bj 468 Nya boplatser vid Björlandavägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:43
Bj 469 Nya boplatser vid Björlandavägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:43
Bj 477 Förundersökningar vid Älvegårdsvägen/Bottnevägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:05
Bj 481 Nya fornlämningar vid Säve Multisportarena Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:15
Bj 482 Boplats och odling vid Kongahällavägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2009:12
Bj 486 Sörred i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:16
Bj 487 Sörred i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:16
Bj 488 Sörred i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:16
Bj 489 Sörred i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:16
Bj 490 Sörred i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:16
Bj 493 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 494 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 495 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 496 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 497 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 498 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum
Bj 499 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 500 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 502 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 503 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 504 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 506 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 507 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 508 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 509 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 510 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 511 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 512 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 514 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 515 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 516 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 517 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 519 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 520 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 521 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 522 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 523 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 525 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 526 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 527 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 528 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 529 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 531 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 532 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Mästerskapsbana för golf i Björlanda
Bj 533 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 534 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 535 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 536 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 537 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 538 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 539 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 540 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 541 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 542 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 549 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 555 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 558 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 569 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 571 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 574 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 576 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 577 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 578 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 579 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 580 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 581 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 582 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 583 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 584 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 585 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 586 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 587 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 588 Mästerskapsbana för golf i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:48
Bj 592 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen. Björlanda 207, 289, 429, 459:1, Lundby 333, Säve 300, 324, 325/330, Tu 176. Förundersökningar, Göteborgs kommun. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2004:54
Bj 624 Skadad boplats i Björlanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:05
Bj 624 Sörredsmotet Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2012:04
Bj 625 En tillfällig aktivitetsplats i Låssby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:19
Bj 629, Bj 630 PM. Tillfällig vägdragning över två nyupptäckta fornlämningar i Högstena... Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:17
Bokenäs 072 Redogörelse för undersökning av en förstörd hällkista på Killingebacken, Karlanda ägor, Bokenäs socken, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1925:02
Bokenäs 151 Bronsåldersboplatsen vid Bokenäs gamla kyrka, Bokenäs socken, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1938:03
Bolstad 011 Redogörelse för undersökning på gravfältet på Låttsbyberget eller Baronkullen. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1925:04 (ej skannad)
Bottna 125 Gravfält vid Valeby i Bottna s:n. Undersökt 1935 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1935:05
Bottna 136 Undersökning av höggravfält från järnåldern vid Bottna Nordgård i Bottna sn, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1943:03
Bottna 148 Gravhög vid Bräcke i Bottna s:n, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1936:01
Breared 032:1 Fröböke. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1914:09 (ej skannad)
Bro 057 Gravhög med rest sten. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1952:02 (ej skannad)
Bro 094 Redogörelse för utgrävningen av stenåldersboplatsen vid torpet Dalarna, Sötorp, Bro socken, Bohuslän. Redogörelse för utgrävningen av stenåldersboplatsen vid torpet Dalarna, Sötorp, Bro socken, Bohuslän.
Bro 119 Berättelse över undersökning av Tingshögen, Bro sn, Bohuslän. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1954:04 (ej skannad)
Bro 181 Rapport angående nyupptäckt boplats från den äldre stenåldern vid Enerklev, Södra Ingeröd, Bro socken, Bohuslän. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1945:04 (ej skannad)
Bro 196 Bro socken Raä 196. Mellby Övra 1:1, Mellby Nedra 2:2. Gravfält Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1950:04 (ej skannad)
Bro 284 Bohuslän, Bro sn, Ingalsröd. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1955:06 (ej skannad)
Bro 298 Bohuslän, Bro sn, Uteby. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1933:06 (ej skannad)
Bro int nr 210 Bohuslän, Bro sn, Österöd, Ljungby. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1933:05 (ej skannad)
Dragsmark 036 Bohuslän, Lane hd, Dragsmark sn, Hultås 3:1. Rottjärnslid, boplfynd, mesolitiskt Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1934:05 (ej skannad)
Dragsmark int nr 204 Munkeby, Dragsmark sn. Järnsmältugn (?) Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1954:02
Essunga int nr 239 Redogörelse för undersökning av tomtning på Edvin Kleves ägor, Lars Persgården, Essunga, Västergötland. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1933:10 (ej skannad)
Essunga int nr 240 Redogörelse för undersökning av förmodad grav på Essunga Lars Persgården, Edvin Kleves ägor. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1933:09 (ej skannad)
Falkenberg 031:1 Stenåldersboplatsen vid Fajans tegelbruk Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1939:03 (ej skannad)
Fässberg 017 Rapport över restaureringen av hällkistan i Toltorpsbergen, Mölndal. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1942:06 (ej skannad)
Fässberg 041 Bronsåldersröse i Forsåker. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1917:05 (ej skannad)
Fjärås 003:1 Rolfsåker vid Gåsevadholm Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1920:06 (ej skannad)
Fjärås 094:1 Rapport angående undersökning av hög nr 5 å bronsåldersgravfältet vid Tom-Limmanäs Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1946:04 (ej skannad)
Fjärås 098:1 Brons- eller järnåldersgrav i förstörd hög. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1913:04 (ej skannad)
Fjärås 484:1 Järnåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1913:03 (ej skannad)
Fjärås int nr 222 Rapport över undersökning av brandgropar under flat mark i Statens järnvägars grustag på Fjärås Bräcka. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1945:05 (ej skannad)
Foss 233 Bohuslän, Foss socken, Lilla Foss. Järnåldersgravfält. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1926:05 (ej skannad)
Gö 005 23:S 174 Rusthållareplatsen Göteborg. Boplatsområde stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:14 = Fyndrapporter 1972
Gö 015 Förundersökning på Sandarnaboplatsen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:43
Gö 015 Stenåldersboplats vid Sandarna Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1930:01
Gö 015 Stenåldersboplats vid Sandarna. Undre boplatsen. Undersökt 1942 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1942:01
Gö 015 Rapport över undersökning av boplatsområdet sök nr 23 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:10
Gö 015 Sandarna Göteborg 15. Boplatsområde stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:11 = Fyndrapporter 1974
Gö 016 Rapport över undersökning av söknr 24, Röda stens-området inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:11
Gö 018 Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:02
Gö 045 Rapport över Göteborg 45, 46, Delsjön. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:03 = Fyndrapporter 1983
Gö 046 Rapport över Göteborg 45, 46, Delsjön. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:03 = Fyndrapporter 1983
Gö 066 Förromersk kultplats och en stenåldershydda Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2008:01
Gö 066 Rapport över arkeologisk förundersökning. Boplats Gö 66. Göteborgs kommun. Undersökt 1989. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:11
Gö 069 22:S 18 Skår Göteborg. Boplatsområde stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:11 = Fyndrapporter 1973
Gö 070 22:S 17 Skår Göteborg. Boplatsområde stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:12 = Fyndrapporter 1973
Gö 074 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2002. Göteborg nr 74. Fyndplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2002:03
Gö 075 Fåfängan. Arkeologisk rapport från 1938 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1938:01
Gö 079 Boplats på Kvibergs kyrkogård Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:01
Gö 085 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nummer 21:440. Bergsjöområdet inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:12
Gö 089 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:18 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:18
Gö 095 Rapport över Göteborg 95, Storeberg. Framgrävning av labyrint Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:04
Gö 095 Rapport över Göteborg 95, Storeberg. Framgrävning av labyrint Gö 095
Gö 096 Redogörelse för provgrävningar på hospitalskyrkogården och området för det forna hospitalet i Göteborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:52
Gö 096 Rapport över provundersökning; del av fornlämningen Göteborg 96 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1985:07
Gö 118 Göteborg 118:1 Bergsjön Domarring Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:13
Gö 118 Domarring i Bergsjön Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1937:01
Gö 120 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nummer 21:450 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:14
Gö 125:1 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nummer 21:434, Bergsjöområdet inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:16
Gö 125:2 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nummer 21:433, Bergsjöområdet inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:17
Gö 125:3 Rapport över undersökning av anläggningen nr 21:436 inom Geråsområdet Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:54
Gö 125:4 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nummer 21:435, Bergsjöområdet inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:15
Gö 125:5 Rapport över schaktkontroll vid den förmodade fornlämningen nr 21:439 Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:53
Gö 128 Forngravarna i Härlanda Göteborg I. Gravfält A. Särtryck ur Göteborgs Musei Årstryck 1951-1952 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1951:01
Gö 128 Göteborg. Göteborg 128 (RAÄ) Härlanda. Gravfält A. Rapport över efterundersökning 1965 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:18
Gö 129 Forngravarna i Härlanda, Göteborg. II. Gravfält B. Göteborgs arkeologiska museum. Årstryck 1963 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1951:02
Gö 129 Rapport över efterundersökning av fornlämning nr 22:606 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:09
Gö 130 Stensättning i Säveåns dalgång Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:18
Gö 133 Till Riksantikvarien Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1926:03
Gö 135 Rapport ang. provgrävning vid Skansen Lejonet september 1973. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:30
Gö 135 PM angående schaktkontroll vid Skansen Lejonet augusti 1973 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:29
Gö 135:1 Gullbergs fäste under Skansen Lejonet Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:17
Gö 175:1 Rapport. Antikvarisk kontroll. Göteborg. 1 kv Gathenhielm, Stigbergstorget 7,, "Gathenhielmska huset" 890510 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:23
Gö 181 Fässbergs sockens fornminnen n:r 42. Hällkista Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1930:02
Gö 185 Gamla Älvsborg, Etapp 1 & Etapp 3 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:18
Gö 185 Gamla Älvsborg, Etapp 2 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:19
Gö 185 Gamla Älvsborg. VA-verket Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:20
Gö 185 Gamla Älvsborg i nytt ljus Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:01
Gö 185 Gamla Älvsborg, Etapp 4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:26
Gö 185 Gamla Älvsborg, Yttre befästningsverk Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:29
Gö 185 Gamla Älvsborg, Befästningsverk och porterindustri Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:30
Gö 185 Gamla Älvsborg i nytt ljus Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:01
Gö 185 Göteborg. Karl Johansgatan - Bruksgatan. 14 kv. Bolmörten Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1955:01
Gö 185 Flyktväg vid Älvsborg Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:03
Gö 200 23:779 Skålgropshäll Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:20
Gö 203 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1991. Göteborg nr 203. Skålgropsförekomst Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1991:04
Gö 206 Rapport över undersökning av fornlämning 22:609 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1962:01
Gö 207 Till intendenten för arkeologiska avdelningen vid Göteborgs Museum Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1932:06
Gö 207 Västergötland. Göteborgs stad. Örgryte församling. Fräntorp. PM om liten urna. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1941:05
Gö 216 Bastion Johannes Rex Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2018:13
Gö 216 Rapport rörande undersökning av murar påträffade vid ledningsgrävning Kungsportsplatsen (kurtin) och Kungsportsavenyn (ravelinen Prins Carl) Göteborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:26
Gö 216 Provschakt i kv. Merkurius Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:20
Gö 216 Rapport. 25 kv Landsknekten 1-3. Provundersökning 1984 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:05
Gö 216 Diverse dokumentation över Östra Nordstaden från 1972 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:31
Gö 216 Kv Snusmalaren IV Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:21
Gö 216 Rapport. 1 kv Slusskvarnen 1-4, 8-12. Slutundersökning 1984. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:06
Gö 216 Rapport. 18 kv Gamla Teatern 3. 1984. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:07
Gö 216 Historiskt avfall i kv. Larmtrumman Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2018:23
Gö 216 Angående schaktning för nybyggnation vid Lilla Bommen 2 inom stadsdelen Gullbergsvass, Göteborgs kommun. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:11
Gö 216 Kv. Larmtrumman. Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:24 Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:24
Gö 216 Rapport. 15 kv Matrosen 6. Provundersökning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:08
Gö 216 Trappa vid Carolus Undecimus Rex Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:25
Gö 216 Rapport. 26 kv Saluhallen 4, 6, 7. Provundersökning 1985 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1985:08
Gö 216 Kulturlager på Postgatan 2 :; Nordstaden 702:32 : Göteborgs stad : Stadslager : Schaktningsövervakning : Göteborg 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:05
Gö 216 Kv. Sergeanten Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:26 Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:26
Gö 216 Rapport. 24 kv Polismästaren 3. Slutundersökning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1985:09
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:13 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:13
Gö 216 Rapport. 24 kv Polismästaren 3. Provundersökning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1985:10
Gö 216 Göteborgg: Bastionen (Kungsportsplatsen) Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1945:02
Gö 216 En arkeologisk undersökning inom Västlänkenprojektet : Göteborg 216 : Vasastaden 710:44, Haga 715:15 : Göteborg stad /; Rotbeskärning i Kungsparken Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:14
Gö 216 FU Haga/Rosenlund Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:13
Gö 216 Rapport 26 kv Saluhallen 4, 6, 7. Slutundersökning 1986. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1986:02
Gö 216 Göteborg, Norra Hamngatan 14 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1946:01
Gö 216 Tomten n:r 4 i 3:dje kvart. Klädpressaren i Nordstaden i Göteborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1927:01
Gö 216 Rapport. 58 kv Stadsmäklaren 1-3. Slutundersökning 1986. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1986:03
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:17 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:17
Gö 216 Göteborg. Bastionen Johannes Dux Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1929:03
Gö 216 Rapport över provgrävning på Kungstorget i Göteborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1975:09
Gö 216 Floras kulle. Ravelin Prins Ulrik Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:05
Gö 216 Rapport 58 kv Stadsmäklaren 1-3. Provundersökning 1986 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1986:04
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:18 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:18
Gö 216 Grundgrävning. Drottningatan Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1930:03
Gö 216 Milleniemonumentet vid Stora Teatern. Ravelin Prins Carl Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:06
Gö 216 Besiktning av provgrop i Residenets källarvåning, Inom Vallgraven, Göteborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:13
Gö 216 Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600-1700-tal. Arkeologisk undersökning 1988. Göteborgs Historiska Museum 1988. Arkeologi i Sverige. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:14
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:19 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:19
Gö 216 Göteborg, Kronhuset Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1930:04
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2018:10 Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:10
Gö 216 Rapport arkeologisk förundersökning 2 kv Regeringen tomt 5 och 17, Göteborg. Fornlämning Gbg 216. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:19
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:20 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:20
Gö 216 Kv. Sparbanken, Göteborg. Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600-1700-tal. Arkeologisk undersökning 1989. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:20
Gö 216 Rapport. Arkeologisk förundersökning 1989-04-18. Haga, 21 kv Sappören tomt nr 12 fornlämning Gbg 216. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:21
Gö 216 Göteborg, Bastioner: Carolus Dux Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1950:02
Gö 216 Stenläggning vid hovrätten Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:03
Gö 216 Göteborg, 216, kv Polismästaren. Bebyggelselämningar och kulturlager. Nyare tid. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:10
Gö 216 Arkeologisk undersökning i fastigheten Haga Nygata 7-9 kv Furiren Göteborg Fornlämning 216 dec 1988-jan 1989. Göteborgs Historiska Museum 1989. Arkeologi i Sverige. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:22
Gö 216 Göteborg, Torggatan 18. Grundgrävning 1932 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1932:01
Gö 216 Göteborg 216, kv Polismästaren. Bebyggelselämningar och kulturlager, nyare tid. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:11
Gö 216 Kv. Sidenvävaren, Göteborg. Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600-1700-tal. Arkeologisk undersökning 1990. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1990:10
Gö 216 Göteborg, Kv. Traktören, nr 5, Mantalskontorets gård. Slaskbrunn m.m., oktober 1951 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1951:03
Gö 216 Göteborg, Badstugubastionen Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1932:02
Gö 216 Rapport. 10 kv Kronobageriet 1, 2, 6, 7. Slutundersökning 1984 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:09
Gö 216 Rapport. 10 kv Kronobageriet 1, 2, 6, 7. Provundersökning 1984 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:10
Gö 216 Kv. Värnamo, Göteborg. Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600-1700-tal. Arkeologisk undersökning 1990. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1990:11
Gö 216 Bastioner, Carolus Dux, Öster om Gamla Sahlgrenska (I V. Hamngatan västra kant) Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1951:04
Gö 216 Del av bastion Carolus Dux Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2012:02
Gö 216 Rapport. 25 kv Göta Kanal 2, 3, 8, 9, 10. Provundersökning 1984. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:11
Gö 216 Kv. Sidenvävaren 35:11, Göteborg. Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600-1700-tal. Arkeologisk undersökning 1991. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1991:09
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:11 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:11
Gö 216 kv. Borgaren - Hallska teatern Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:11
Gö 216 Rapport. 25 kv Göta Kanal 2, 3, 8, 9, 10. Slutundersökning 1984 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:12
Gö 216 Gustav Adolfs torg. Bebyggelselämningar 1600/1700-tal. Arkeologisk schaktningsövervakning. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1991:10
Gö 216 Göteborg, Drottninggatan 16 (S. Hamngatan 15) Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1952:01
Gö 216 Grundgrävning för Thules nybyggnad 1935 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1935:02
Gö 216 Rapport. 22 kv Varuhuset 16. Sonia Jeffery 1985 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1985:11
Gö 216 12 kv, Ostindiska kompaniet. Bebyggelselämningar och kulturlager från 1600-1700-tal. Arkeologisk förundersökning 1993. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1993:06
Gö 216 Göteborg, 16:e kv Kommerserådet, Tomt nr 5, Drottninggatan 20 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1953:02
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:13; Bastion Carolus nonus Rex södra kassematt, Drottninggatan/Östra Larmgatan Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:13
Gö 216 Göteborg, V. Hamngat. 23 (S. Larmgatan f.d. G M P:s tomt) Kv. Biskopen. Fynd vid grundgrävning den 11-15 november 1935 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1935:03
Gö 216 FU Haga/Rosenlund Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:13
Gö 216 Göteborg, Slussgatan Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1954:01
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:14 ; Kv. Lilla Berget Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:14
Gö 216 Rapport över provundersökning i kv f d Kruthornet (nuv Haga 31:5) Fornlämning 216 Göteborg. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:18
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:15; Kronhusgatan Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:15
Gö 216 Schaktövervakning, kv. Snusmalaren Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:17
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:14 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:14
Gö 216 Göteborg, Vallgatan 22-24 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1954:03
Gö 216 Kaserntorget 8 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2009:09
Gö 216 Rapport över provgrävning för nybyggnad vid Centralstationen i Göteborg, utförd under tiden 5-7 maj 1998 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1998:01
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:16 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:16
Gö 216 Göteborg, Kronhuset Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1955:02
Gö 216 Arkeologisk undersökning och schaktkontroll i Kv. Varuhuset Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:20
Gö 216 kv. Artilleristen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:08
Gö 216 Göteborg, Västra Hamngatan - Södra Larmgatan Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1955:03
Gö 216 Del av bastion Carolus Dux Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2012:02
Gö 216 Göteborg, Nils Ericssonsgatan - Köpmansgatan Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1955:04
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:04 Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:04
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:15. Domkyrkan, provschakt inför hisschakt. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:15
Gö 216 Göteborg. Gustavi domkyrka. Grundförstärkning 1955 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1955:05
Gö 216 Kyrkogatan 33 - Provgropar på en innergård i kv Klensmeden Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:04
Gö 216 Tomten n:r 4 i 3:dje kvart. Klädprässaren i Nordstaden i Göteborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1927:01
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2018:17 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2018:17
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:07 Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:07
Gö 216 Göteborg. Gustaf Adolfs Torg. Rådhustomten. Grundgrävning för nybyggnad till rådhuset 1935. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1935:01
Gö 216 Norra Allégatan - Ledningsdragning Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:06
Gö 216 kv. Idogheten Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2018:18
Gö 216 Trädflytt i Kungsparken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:10
Gö 216 Kv. Blomsterkvasten Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:8 Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:08
Gö 216 Rapport över arkeologisk undersökning i 16 kv Högvakten nr 3, Postgatan 34, Göteborgs stad och kommun, Västegötland. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:12
Gö 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:08
Gö 216 Kv. Synagogan, tomt nr 7, 1961 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1961:03
Gö 216 Rapport rörande borttagande av murar tillhörande bastionen Carolus nonus Rex i samband med schaktning för fjärrvärme, Stora Nygatan, Göteborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:25
Gö 216 Rapport. 1 kv Slusskvarnen 1-4, 8-12. Provundersökning 1983 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:09
Gö 216 Göteborg, Kronhuset Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1941:02
Gö 216 Rapport Stadsarkeologisk undersökning i Göteborg. Kv Enigheten, kv Vindragaren, kv Stadskvarnen, kv Vadman. 1979-1980 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1980:03
Gö 216, 342:1 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:16 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:16
Gö 218 kv. Tångspiggen. Gång- och cykeltunnel vid Sankt Pedersgatan Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:11
Gö 218 Arkeologisk rapport 2011:14 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:14
Gö 218 Kulturlager vid Nya Lödöse Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:06
Gö 218 Triangelspåret Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:11
Gö 218 Dubbelspåret - Gamlestaden Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:13
Gö 218 Triangelspåret- Marieholm Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:14
Gö 218 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:13 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:13
Gö 218 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:05 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:05
Gö 218 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:07 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:07
Gö 218 Rapport: 1924 Forskningar på platsen för det forna Nya Lödöse (1915-1918). Stadskrönika, Grävningsberättelse, Fyndkatalog Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1915:03. Ingår i: Strömbom 1924 "Rapport: Forskningar på platsen .."(ej skannad)
Gö 222 Rapport över undersökning av anläggning nummer 21:436 inom Geråsområdet av Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:19
Gö 223 Rapport över schaktkontroll vid den förmodade fornlämningen nummer 21:439 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:20
Gö 224 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nummer 21:441 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:21
Gö 225 Rapport över schaktkontroll i samband med borttagande av anläggning nummer 21:442 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:22
Gö 226 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nummer 21:443 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:23
Gö 227 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nummer 21:444 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:24
Gö 228 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nummer 21:445 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:25
Gö 276 Boplats i Gathenhielmska parken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:01
Gö 284 Västergötland. Göteborgs stad. Härlanda. Järnåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1926:04
Gö 307 Torpaskolan Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:18
Gö 314 Rapport över antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 2000. Göteborg nr 314. Förhistorisk aktivitetsyta Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:10
Gö 315 Rapport över arkeologisk förundersökning och slutundersökning i Göteborgs kommun 2002. Göteborgs kommun Nordvästra Kviberg Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2002:09
Gö 316 Stensättning i Säveåns dalgång Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:18
Gö 319 Forntida lämningar i Kviberg Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2009:08
Gö 321 Nya Varvet - två mellanmesolitiska boplatser Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:05
Gö 322 Nya Varvet - två mellanmesolitiska boplatser Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:05
Gö 323 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Gö 324 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Gö 325 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Gö 326 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Gö 327 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Gö 328 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Gö 329 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Gö 330 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Gö 331 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Gö 334 Fornlämningar på Syrhålaberget Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:51
Gö 335 Fornlämningar på Syrhålaberget Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:51
Gö 336 Fornlämningar på Syrhålaberget Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:51
Gö 337 Aröd i Backa Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:02
Gö 338 Aröd i Backa Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:02
Gö 339 Aröd i Backa Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:02
Gö 339 Boplatser i Aröd Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:02
Gö 340 Boplatser i Aröd Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:02
Gö 340 Aröd i Backa Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:02
Gö 341 Aröd i Backa Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:02
Gö 342 Andra Långgatan 4A; Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:10 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:10
Gö 342 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2018:21 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2018:21
Gö 345 Sandarnaboplats i Lundby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:14
Gö 349 Stenåldersboplats i Sörred Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:04
Gö 354 Nya fornlämningar i Tolered Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:50
Gö 355 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:50 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:50
Gö 437 Militär begravningsplats Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2009:11
Gö 459 Utredning i Kviberg Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:03
Gö 464 Kvibergs sluttningar Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:02
Gö 467 Kvibergs sluttningar Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:02
Gö 474 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:09 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:09
Gö 478:1 Mesolitisk boplats och järnåldersaktivitet Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:23
Gö 479 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2017:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:09
Gö 502 Arkeologi vid Putsegården Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:16
Gö 522, Gö 523 Två olika fornlämningar Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:04
Göteborg 124 Röjningsrösen vid Merkuriusgatan Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:09
Grimeton 002:1 Bronsåldersgjuteri. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1914:04 (ej skannad)
Grimeton 003:1 Grimeton Broåsen Allmänning. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1914:05 (ej skannad)
Grimeton 028:1 Järnåldersgravfält undersökt av Sarauw. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1914:06 (ej skannad)
Halmstad 012:1 Klosterruinen på Lilla Torg i Halmstad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1932:07 (ej skannad)
Hålta 012 Ytter Restad. Knapegården, Ytter Restad by, Hålta s:n, Inlands nordre h:d, Bohuslän. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1914:02
Herrestad int nr 203 Redogörelse för undersökning rörande förstöring av fornminne vid Herrestads gästgivaregård, Herrestads socken, Lane härad, Bohuslän. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1921:04
Hjärtum 009 Berättelse över undersökningen av ett järnålders-gravfält å Högen 1:8 i Hjärtum socken, Bohuslän. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1946:03 (ej skannad)
Holm 011 Dalsland, Nordals h:d, Holm s:n, Sunnanå. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1925:05 (ej skannad)
Hunestad 018:1 Gravfält från förromersk järnålder? Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1914:07 (ej skannad)
Jörlanda 017 Gravhög vid Haga i Jörlanda s:n Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:02
Kållered 018 Rapport rörande undersökning av hällkista vid Kållereds sockens fornlämning nr 40, Västergötland. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1962:04 (ej skannad)
Kareby 008 Västra Löstorp. Hällkista och gravkista i rös vid V. Löstorp Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1915:02
Kareby 017 Bohuslän, Inlands södra h:d. Kareby s:n. Bållestad. Norra Bållestad n:r 2 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1916:01
Knäred 046:1 Sibbalt. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1914:08 (ej skannad)
Kungälv 001 Bohuslän Kungälvs stads fornl. Nr 1. Västra Komarken Sävedalen Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1961:04
Kungälv 002 Bohuslän Kungälv V Komarken Apelvik Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1961:05
Kungälv 029 Bohuslän. Kungälv stad nr 3 (Gb g:s inv). Komarken / Vikingaparken. Gravfält y jäå. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1959:03
Kville 286 Undersökning av gravhög vid Ledum 1:1, Kville sn, Bo. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1944:01
Kville 314 Domarering vid Åbrott i Kville s:n, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:03
Kville 388 Lilla Jored, Nedergården. Förstörda högar Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1925:01
Kville 442 Stenåldersboplats, Kville s:n, Rörvik by. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1934:04 (ej skannad)
Kville 560 Berättelse om undersökning av en järnålders boplats och gravfält vid Lilla Jored Uppegården, Kville s:n och h:d, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1926:02
Kville 611 Restaurering av gravhög vid Fjällbacka minicipalsamhälle, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1939:02
Kville 633 Redogörelse för profilupptagning vid boplatsen Brattbergstorpet, Fjällbacka, Bohuslän företagen den 21/7 1936 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1936:02
Kville int nr 200 Bohuslän, Kville h:d. Kville s:n. S. Torp Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1934:03
Kville int nr 201 Bohuslän. Kville h:d. Kville s:n. S. Ödsmål. Mellangård Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1938:02
Långared int nr 237 Redogörelse över undersökningen på Vagnshed Raddegården den 27 juli 1944. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1944:06 (ej skannad)
Långelanda 060 Bohuslän. Orust östra hd. Långelanda sn 60. Håfors gård. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1930:06 (ej skannad)
Lindome 321:1 Härdar och brandgrop. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1954:06 (ej skannad)
Lu 003 Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nummer 15:3 inom Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:08
Lu 006 Göteborg Lundby 6 Arendal. Stensättningar Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:21 = Fyndrapporter 1970
Lu 007 Göteborg Lundby 7 Syrhåla. Röse Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:01
Lu 008 Rösemiljö i Arendal Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:13
Lu 009 Rösemiljö i Arendal Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:13
Lu 010 Göteborg Lundby 10 Synneröd. Röse Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1958:01
Lu 011 Göteborg Lundby 11, 13a, 13b, 14. Arendal. Rösen och stensättningar undersökta 1963 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:01
Lu 012 Redogörelse för undersökning av fornlämningen Lundby 12 vid Synneröd, Göteborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1959:01
Lu 013 Rapport över framtagande av fornlämning Lundby nr 19 (långröse), inom Göteborgs stad under tiden 22/9 - 30/9 1961 Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1961:06
Lu 013:1 Göteborg Lundby 11, 13a, 13b, 14. Arendal. Rösen och stensättningar undersökta 1963 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:01
Lu 013:2 Göteborg Lundby 11, 13a, 13b, 14. Arendal. Rösen och stensättningar undersökta 1963 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:01
Lu 014 Göteborg Lundby 11, 13a, 13b, 14. Arendal. Rösen och stensättningar undersökta 1963 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:01
Lu 017:1 Göteborg Lundby 17/1 Syrhåla. Röse Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:02
Lu 017:2 Göteborg Lundby 17/2 Syrhåla. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:03
Lu 018 Göteborg Lundby 18 Syrhåla. Röse? Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:30
Lu 019 Göteborg Lundby 19 Syrhåla. Rest av fornlämning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:04
Lu 020 Göteborg Lundby 20 Syrhåla. Rest sten? Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:31
Lu 022:1 Göteborg Lundby 22/1 Syrhåla. Röse Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:05
Lu 022:2 Göteborg Lundby 22/2 Syrhåla. Stensamling Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:06
Lu 023:1 Göteborg Lundby 23/1 Syrhåla. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:07
Lu 023:2 Göteborg Lundby 23/2 Syrhåla. Stensamling Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:08
Lu 024 Göteborg Lundby 24 Syrhåla. Stensättning? Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:32
Lu 027 Göteborg Lundby 27, 30. Syrhåla. Skålgropshällar Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:09 = Fyndrapporter 1969
Lu 028 Göteborg Lundby 28. Syrhåla. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:10 = Fyndrapporter 1969
Lu 029 Göteborg Lundby 29. Syrhåla. Röse Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:11 = Fyndrapporter 1969
Lu 030 Göteborg Lundby 27, 30. Syrhåla. Skålgropshällar Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:09 = Fyndrapporter 1969
Lu 032 Göteborg Lundby 32. Syrhåla. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:12 = Fyndrapporter 1969
Lu 033 Göteborg Lundby 33. Syrhåla. Röse Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:13 = Fyndrapporter 1969
Lu 043 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000. Lundby socken nr 43. Skålgropsförekomst. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:08
Lu 044:1 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:31 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:31
Lu 044:1 Utdrag ur G. Brusewitz: Reseberättelse 1874-75. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1874:01
Lu 044:1 Boplats och järnåldersgravfält vid Sannegården på Hisingen Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1914:01
Lu 044:1 Sannegården Lundby 44. Boplatsområde i anslutning till gravfält. Bronsålder/järnålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:05 = = Fyndrapporter 1977
Lu 044:1 Rapport över antikvarisk kontroll. Del av Lu 44, Sannegårdsmonumentet. Göteborgs kommun. Undersökt 1989 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:14
Lu 052 Göteborg Lundby 52 Stadsäga 14970 Enfaldig backe. Senneolitisk hällkista på mellanneolitisk boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:09
Lu 053:1 Göteborg Lundby 53/1 Stadsäga 14970 "Enfaldig backe". Oregelbunden stensamling Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:10
Lu 053:2 Göteborg Lundby 53/2 Stadsäga 14970 "Enfaldig backe". Oregelbunden stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:11
Lu 057 Göteborg Lundby 57 Biskopsgården, 46:te kv, nr 6 "Enfaldig backe". Oregelbunden stensamling Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:12
Lu 076 Göteborg Lundby 76 Ryaskolan. Stensättning Hällkista Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1961:01
Lu 080 Göteborg Lundby 80 Tolered. Fornborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:13 = Fyndrapporter 1973
Lu 088 Göteborg Lundby 88 Tolered. Stensättning Brå, Jäå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:16 = Fyndrapporter 1972
Lu 089 Göteborg Lundby 88 Tolered. Stensättning Folkvandringstid Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:17 = Fyndrapporter 1972
Lu 094 Göteborg Lundby 94 Ivarsberg Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:13
Lu 095 Göteborg Lundby 95 Ivarsberg. Gravfält. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:33
Lu 096 Göteborg Lundby 96 Ivarsberg Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:14
Lu 097 Göteborg Lundby nr 97, 98, Rosenhill. Stensättning och plats för borttagen hög. Undersökningsrapport Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:12 = Fyndrapporter 1974
Lu 098 Göteborg Lundby nr 97, 98, Rosenhill. Stensättning och plats för borttagen hög. Undersökningsrapport Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:12 = Fyndrapporter 1974
Lu 110 Göteborg Lundby 110 Slätta Damm. Fornborg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:12
Lu 110 Rapport över antikvarisk kontroll. Del av fornborg, Lu 110. Göteborgs kommun 1991-92. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1991:03
Lu 110 Rapport över antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 2001. Lundby socken nr 110. Fornborg. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2001:04
Lu 117:3 Fornminnesområde vid Bräcke i Lundby församling, Göteborg, undersökt 1934-1937 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:01
Lu 117:4 Fornminnesområde vid Bräcke i Lundby församling, Göteborg, undersökt 1934-1937 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:01
Lu 118 15:118-126 Bräcke Göteborg. Boplatsområde bronsålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:14 = Fyndrapporter 1973
Lu 119 Göteborg stad Lundby. Bräcke stadsäga 629-630 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1959:02
Lu 119 15:118-126 Bräcke Göteborg. Boplatsområde bronsålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:14 = Fyndrapporter 1973
Lu 119 Fornminnesområde vid Bräcke i Lundby församling, Göteborg, undersökt 1934-1937 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:01
Lu 120 Fornminnesområde vid Bräcke i Lundby församling, Göteborg, undersökt 1934-1937 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:01
Lu 120 15:118-126 Bräcke Göteborg. Boplatsområde bronsålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:14 = Fyndrapporter 1973
Lu 122 Fornminnesområde vid Bräcke i Lundby församling, Göteborg, undersökt 1934-1937 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:01
Lu 125 Fornminnesområde vid Bräcke i Lundby församling, Göteborg, undersökt 1934-1937 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:01
Lu 125 15:118-126 Bräcke Göteborg. Boplatsområde bronsålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:14 = Fyndrapporter 1973
Lu 126 Fornminnesområde vid Bräcke i Lundby församling, Göteborg, undersökt 1934-1937 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:01
Lu 130 15:130 Arendal Göteborg. Röse bronsålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:15 = Fyndrapporter 1973
Lu 136 Redogörelse för provgrävning på Lindholmens Slottsberg i Göteborg 1962-1963 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:08
Lu 136 Rapport över arkeologisk schaktningsövervakning vid Lindholmen, Lundby socken, Göteborg, april 1990. Borgruin, Medeltid. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1990:09
Lu 136 Den befästa Lindholmen. Lundby 136, Slottsberget, Lindholmen, Bebyggelselämningar. Förundersökning, Göteborgs kommun Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:12
Lu 141 Göteborg Lundby 141 Ryahamnen. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:09
Lu 144 Göteborg Lundby 144 Spaltgasverket. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:10
Lu 144 15:S 67 Arendal Göteborg. Boplatsområde stenåldern Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:06 = Fyndrapporter 1971
Lu 146 Göteborg Lundby 146 Syrhåla. Boplats: stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:16 = Fyndrapporter 1969
Lu 147 Göteborg Lundby 147 Syrhåla. Byplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:14 = Fyndrapporter 1969
Lu 148 Redogörelse för undersökning av stensättningen Lundby socken nr 72 vid Synneröd, Göteborg Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1959:06
Lu 152 Rapport över antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 1993. Lundby socken nr 152 och 208. Skärvstenshög och boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1993:02
Lu 153 PM. Angående domarringen 15:152/5 belägen å stadsäga nr 3154 på Bräckeåsen. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:49
Lu 153 Fornminnesområde vid Bräcke i Lundby församling, Göteborg, undersökt 1934-1937 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:01
Lu 158 Lundby 158 Arendal. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:07 = Fyndrapporter 1971
Lu 159 Sandarnaboplats i Lundby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:14
Lu 159 Lundby 159 Arendal. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:08 = Fyndrapporter 1971
Lu 160 Lundby 160 Arendal. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:09 = Fyndrapporter 1971
Lu 161 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Lu 161 Lundby 161 Arendal. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:10 = Fyndrapporter 1971
Lu 162 Lundby 162 Arendal. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:11 = Fyndrapporter 1971
Lu 165 Göteborg Lundby 165 Syrhåla 5. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:18 = Fyndrapporter 1972
Lu 166 Göteborg Lundby 166 Syrhåla 1. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:19 = Fyndrapporter 1972
Lu 170 Göteborg Lundby 170 Syrhåla 1:29, 1:31. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:20 = Fyndrapporter 1972
Lu 170 15:S 94 Syrhåla Göteborg. Boplatsområde yngre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:16 = Fyndrapporter 1973
Lu 171 Göteborg Lundby 171 Syrhåla 1:28. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:21 = Fyndrapporter 1972
Lu 172 Göteborg Lundby 172 Syrhåla 1:27. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:22 = Fyndrapporter 1972
Lu 173 Göteborg Lundby 173 Syrhåla 1:27. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:23 = Fyndrapporter 1972
Lu 174 Göteborg Lundby 174 Syrhåla 5. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:24 = Fyndrapporter 1972
Lu 175 Göteborg Lundby 175 Syrhåla 1:27. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:25 = Fyndrapporter 1972
Lu 175 Syrhåla Lundby 175. Boplatsområde äldre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:13 = Fyndrapporter 1974
Lu 176 Göteborg Lundby 176 Syrhåla 1:27. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:26 = Fyndrapporter 1972
Lu 180 Stenåldersboplats vid Henrietteberg. Undersökt 1921 och 1922 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1922:01
Lu 182 PM Ang schaktkontroll i samband med vägarbeten intill fyndplatsen Lu 182. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:15
Lu 183 Lundby 183/184, Lundby kyrkby. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1981:03 = Fyndrapporter 1982
Lu 184 Lundby 183/184, Lundby kyrkby. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1981:03 = Fyndrapporter 1982
Lu 189 Berättelse om undersökning av en eldstadsgrop på Ramberget på Stillestorp skoltomt Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1913:01
Lu 196 PM angående provgrävning på boplats vid Färjenäs skola, Göteborg. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:10
Lu 196 Göteborg Lundby 196 Ivarsberg. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:15
Lu 196 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Lu 203 Göteborg Lundby 203 Kyrkbyn. Boplatsområde stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:06 = Fyndrapporter 1977
Lu 203 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2001. Lundby socken. Lundby by - gårdsplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2001:01
Lu 208 Rapport över antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 1993. Lundby socken nr 152 och 208. Skärvstenshög och boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1993:02
Lu 216 Göteborg Lundby 216. Enfaldig Backe. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:16
Lu 222 Rest av boplats i Sannegården Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:18
Lu 231 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:34 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:34
Lu 231 Bräcke Göteborg. Boplatsområde bronsålder 15:118-126 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:14 = Fyndrapporter 1973
Lu 233 Göteborg. Lundby 233 Syrhåla. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:30 = Fyndrapporter 1969
Lu 237 Rapport över undersökning av boplatsområde, söknummer 10. Syrhåla, Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:17
Lu 244 Lundby 244 Arendal. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1978:03 = Fyndrapporter 1979
Lu 254 Sentida ristningar i Herrgårdsparken Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:09
Lu 259 Rapport över undersökning av boplatsområdet söknummer 1, Viken, Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:18
Lu 259 Lu 259 Arendal. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. Bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:12
Lu 260 Göteborg Lu 260, Vikan. Boplatsområde ä.stå. Undersökningsrapport Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:14 = Fyndrapporter 1974
Lu 264 Rapport över undersökning av boplatsområdet söknr 21 i Björlanda socken, Björlanda Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:26
Lu 270 Göteborg Lu 270 Låssby 3:6. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:11 = Fyndrapporter 1970
Lu 271 Göteborg Lu 271 Låssby Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:09 = Fyndrapporter 1970
Lu 272 Göteborg Lu 272 & Lu 296. Låssby/Skäggered. Fynd av två stockbåtar Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:13 = Fyndrapporter 1971
Lu 273 Göteborg Lu 273:1 Skäggered Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:13 = Fyndrapporter 1970
Lu 273 Göteborg Lu 273:2 Skäggered. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:14 = Fyndrapporter 1970
Lu 273 Göteborg Lu 273/3 Skäggered. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:15 = Fyndrapporter 1970
Lu 274 Göteborg Lu 302, Lu 274, Lu 280. Skäggered. Fyndplatser Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:22 = Fyndrapporter 1970
Lu 276 Göteborg Lu 276. Röra 1:4. Domarring Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:27
Lu 277 Göteborg Lu 276. Röra 1:3. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:28
Lu 279 Göteborg Lu 279 Röra. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:06 = Fyndrapporter 1969
Lu 280 Göteborg Lu 302, Lu 274, Lu 280. Skäggered. Fyndplatser Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:22 = Fyndrapporter 1970
Lu 281 Göteborg Lu 281. Röra 2:3. Boplatsområde: ev. brå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:08 = Fyndrapporter 1969
Lu 282 Göteborg Lu 281. Röra 2:3. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:07 = Fyndrapporter 1969
Lu 283 Göteborg Lu 283 Sörred Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:03 = Fyndrapporter 1969
Lu 284 Göteborg Lu 284:1 Sörred 4:3. Röse Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:04 = Fyndrapporter 1969
Lu 284 Göteborg Lu 284:2 Syrhåla. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:05 = Fyndrapporter 1969
Lu 288 Göteborg Lu 288 Sörred 1:8. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:29
Lu 289 Göteborg Lu 289 Vikan. Röse Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:13
Lu 293 Göteborg Lu 293. Vikan. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:19
Lu 294 Arendal Lu 294. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. Bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:14
Lu 295 Arendal Lu 295. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. Bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:15
Lu 295 Göteborg Lu 295. Vikan. Boplatsområde: stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:27 = Fyndrapporter 1972
Lu 296 Göteborg Lu 272 & Lu 296. Låssby/Skäggered. Fynd av två stockbåtar Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:13 = Fyndrapporter 1971
Lu 297 Göteborg Lu 297 Låssby Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:10 = Fyndrapporter 1970
Lu 302 Göteborg Lu 302, Lu 274, Lu 280. Skäggered. Fyndplatser Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:22 = Fyndrapporter 1970
Lu 303 Göteborg Lu 303 Skäggered 1:2. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:17 = Fyndrapporter 1970
Lu 304 Utredning Volvo demo Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:23
Lu 304 Göteborg Lu 304 Röra 1:7. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:30
Lu 305 Göteborg Lu 305 Röra 1:8. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:31
Lu 307 Göteborg Lu 307 Vikan 9:1. Boplatsområde: stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:15 = Fyndrapporter 1969
Lu 308:1 Göteborg Lu 308/1 Skarvik. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:02
Lu 308:2 Göteborg Lu 308/2 Skarvik. Stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:03
Lu 309 Lu 309 Arendal. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. Bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:16
Lu 310 Lu 310 Arendal. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. Bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:17
Lu 314 Lu 314 Arendal. Sonderingsgrävning. Grävningsrapport. Bedömning: stå. Bopl. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:18
Lu 320 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Lu 321 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Lu 322 Rapport över arkeologisk förundersökning för Västgas II i Göteborgs kommun nov 1988 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:01
Lu 323 Utredning Volvo demo Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:23
Lu 324 Fornlämningar vid folkracebana Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2008:07
Lu 325 Fornlämningar vid folkracebana Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2008:07
Lu 326 Göteborg Lundby 11, 13a, 13b, 14. Arendal. Rösen och stensättningar undersökta 1963 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:01
Lu 327 Stenebyområdet. Steneby. Björlanda 397. Byplats och hägnader. Bronsålder/historisk tid Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1975:01 = Fyndrapporter 1976
Lu 327 Steneby. Björlanda 111, 397. Boplatsområden, järnålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:07
Lu 328 Göteborg Lu 328 Låssby 3:5. Stensättning och naturbildning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:16 = Fyndrapporter 1970
Lu 332 Rapport över särskild utredning i Göteborgs kommun 2002. Bulyckemotet Väg 155. Lundby socken. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2002:01
Lu 333 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Lu 333 Utredning längs Öckeröleden Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:44
Lu 335 Utredning vid Halvorsäng Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:44
Lu 336 Boplatsspår i Lundby kyrkby Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:12
Lycke 087 Bohuslän. Inlands södra h:d. Lycke s:n. Klöverön. Kampebacken Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1937:03
Mölndal 078 Redogörelse för undersöking av boplatsen på Lackarebäck, Mölndals stad, Västergötland. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1934:02 (ej skannad)
Mölndal 092 Redogörelse för undersöking av boplatsen på Lackarebäck, Mölndals stad, Västergötland. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1935:08 (ej skannad)
Morlanda 033 Bohuslän. Orusts västra h:d. Morlanda s:n. Bua. Stenåldersboplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1935:06 (ej skannad)
Morlanda 068 Bohuslän Orust västra h:d. Morlanda s:n. Slätthult. Bronsåldersboplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1941:03 (ej skannad)
Myckleby int nr 208 Bohuslän. Orust Östra härad. Myckleby sn, Kåröd Ögården. Jakobsdal lägenhet. Stillingsön. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1924:05 (ej skannad)
Naverstad 010 Naverstads sockens fornminnen nr 10 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1924:03
Naverstad 021 Naverstads sockens fornminnen nr 21 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1924:02
Naverstad 086 Naverstads sockens fornminnen nr 86 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1924:01
Naverstad 105 Naverstads sockens fornminnen nr 105 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1924:04
Naverstad 197 Naverstads sockens fornminnen nr 197 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1921:02
Naverstad 204 Naverstads sockens fornminnen nr 204 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1942:03
Nödinge 005 Stenåldersboplatser vid säteriet Backa i Nödinge s:n. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1915:04 (ej skannad)
Nödinge 006:1 Hällkista i Nödinge s:n, Ale h:d, Västergötland. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1932:10 (ej skannad)
Norum 162 Bohuslän. Inlands nordre hd. Norum sn (Gbgsinv nr 73) Raä 162. Kyrkenorum Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1935:04
Ödsmål 095 Stenåldersboplats vid Starrkärr Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1920:03
Ödsmål 146 Järnåldersgravfältet vid Rinnela, Ödsmål sn, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1948:01
Onsala 010:1 Ekehögen. Gravfält ä järnålder, undersökt 1923-1929 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1923:02 (ej skannad)
Onsala 025:1 Gottskär Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1930:07 (ej skannand)
Onsala 134:1 Stenåldersboplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1918:03 (ej skannad)
Onsala 162:1 Övertransgredierat kulturlager vid "Backefjäll" under Bassås i Onsala socken, Halland. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1932:08 (ej skannad)
Onsala 231:2 Se: Åke Fredsjö: Studier i Västsveriges äldre stenålder. 1953. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1944:04 (ej skannad)
Onsala 250:1 Se: Niklasson 1932. Arkeologiska studier tillägnade HKH Kronprins Gustaf Adolf Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1931:06 (ej skannad)
Råda int nr 241 Grottfynd från Hårskeröd Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1959:05 (ej skannad)
Rö 010 Järnåldersgravfält och boplats. Lid i Rödbo s:n. Undersökt för Minnesutställningen 1917 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1917:01
Rö 010 Rapport över undersökning av urnegrav (grav 8) inom gravfältet Rödbo nr 10, Kungälvs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1964:20
Rö 011 Agrar lämning i Rödbo Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:33
Rö 020 Göteborg Rödbo 20 Rönning. Gravfält äldre jäå. Grävningsrapport 1973-74 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:15
Rö 020 PM angående besiktning av område intill fornlämningen 17:20. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:32
Rö 029 Redogörelse över undersökning av gravhög på Ellesbo 2:8, Rödbo socken, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1958:02
Rö 038 Göteborg Rödbo 38 Göddered. Boplatsområde, stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:23
Rö 052 Göteborg Rödbo 52, 53 Maggered. Bopl stå/f rom jäå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:01
Rö 084 Boplatslokalisering i Maggered, Rödbo sn. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:07
Rolfstorp 044:1 Järnåldersröse och bronsåldershög. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1913:05 (ej skannad)
Sä 015 Göteborg Säve 15 Askesby. Gravfält Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:11 = Fyndrapporter 1970
Sä 040 Göteborg Säve 40 Bärby 2:6. Stensättningar Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:19 = Fyndrapporter 1969
Sä 055 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:11 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:11
Sä 055 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:06 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:06
Sä 056 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:11 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:11
Sä 057 Säve 57 och 200 Svensby. Drottning Hackas grav. Långdös, yngre stenålder och boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1978:05 = Fyndrapporter 1979
Sä 070 Kallerhamn - gravfält och hamn Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1994:01. Ingår i: "Vikingagravar vid Nordre älv" (ej skannad)
Sä 071 Djupedals fornborgar. Utgrävning, datering och funktion
Sä 076 Utkant av gravfält Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2012:16
Sä 080 Osäkert gravfält i Säve Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2003:04
Sä 086 Rapport över arkeologisk förundersökning. Säve 86, sentida husgrund. Göteborgs kommun. Undersökt 1989 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:06
Sä 092 Göteborg Säve 92 Svensby. Hällkista Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:12 = Fyndrapporter 1971
Sä 113 Framkommet i grustagskant. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:49
Sä 117 Säve 117 Svensby. Boplatsområde, bronsålder och järnålder samt stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1978:06 = Fyndrapporter 1979
Sä 120 Göteborg Säve 120-121 Lerbäck. PM ang. restaurering och röjning av gravfältet aug. 1974. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:16
Sä 121 Avgränsning av gravfält i Säve Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:49
Sä 133 Djupedals fornborgar. Utgrävning, datering och funktion Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1990:12. Ingår i: "Vikingagravar vid Nordre älv" (ej skannad)
Sä 133 Djupedals fornborgar. Utgrävning, datering och funktion
Sä 134 Djupedals fornborgar. Utgrävning, datering och funktion
Sä 148 Göteborg Säve 148, 152 Skogome. Gravfält. Sonderingsgrävning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:19 = Fyndrapporter 1971
Sä 151 Göteborg Säve 151 Skogome 2:2. Kokstensrösen Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:20 = Fyndrapporter 1969
Sä 163 Göteborg Säve nr 163, Tagene. Odlingsrösen, brå. Undersökningsrapport Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:16 = Fyndrapporter 1974
Sä 165 Röjningsrösen i Tagene Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2003:07
Sä 169 PM. Fornlämning Säve 169 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:24
Sä 171 Säve 171 Kärra Göteborg. Boplatsområde stenålder gravar förromersk järnålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:20 = Fyndrapporter 1971
Sä 187 Göteborg Säve 187, 188, 189, 190 Kärra. Fyndplatser för flinta Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:21 = Fyndrapporter 1971
Sä 188 Göteborg Säve 187, 188, 189, 190 Kärra. Fyndplatser för flinta Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:21 = Fyndrapporter 1971
Sä 189 Göteborg Säve 187, 188, 189, 190 Kärra. Fyndplatser för flinta Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:21 = Fyndrapporter 1971Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970
Sä 190 Göteborg Säve 187, 188, 189, 190 Kärra. Fyndplatser för flinta Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:21 = Fyndrapporter 1971
Sä 192 Förundersökning vid Skändlaberget Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:13
Sä 197 Bronsåldersboplats i Kalshed Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:22
Sä 200 Säve 57 och 200 Svensby. Drottning Hackas grav. Långdös, yngre stenålder och boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1978:05 = Fyndrapporter 1979
Sä 205 Rapport över arkeologisk förundersökning. Boplats Säve 205, Göteborgs kommun. Förundersökning 1990 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1990:07
Sä 216 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:22 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:22
Sä 232 Rapport över arkeologisk förundersökning och slutundersökning i Göteborgs kommun 1991. Säve socken nr 232. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1991:05
Sä 247 Rapport över arkeologisk förundersökning och slutundersökning i Göteborgs kommun 1992 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1992:06
Sä 251 Anteckning om undersökning på stenåldersboplats vid Karlsgård, Nordslätt, Säve socken, den 5 och 6 september 1958 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1958:03
Sä 255 Fyndplats i Säve Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:48
Sä 268 Rapport över undersökning av boplatsområdet söknummer 18:S 75, Skogome, Göteborgs stad Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:19
Sä 269 Göteborg Säve nr 269, Lerbäck. Boplatsområde stenålder. Undersökningsrapport Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:17 = Fyndrapporter 1974
Sä 275 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norrgård Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:09
Sä 300 Utredning Naturgasen etapp 2 delen Hisingen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:53
Sä 300 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Sä 300 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Sä 307 Boplats i Säve Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2009:07
Sä 324 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Sä 325 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Sä 330 Naturgasledning från Rya till Stenungsund. 9 förundersökningar, Hisingsdelen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:54
Sä 336:1 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:06 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:06
Sä 336:2 Rapport över förundersökning i Göteborgs kommun 2001. Säve nr 336. Grav Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2001:03
Sä 346:1 Undersökning av kollager. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1979:03
Sä 358 Gammal bosättning i Gerrebacka Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2009:14
Sä 376 Säve sockens fornminnen n.r 92 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1929:01
Sä 379 Boplats i Brunstorp Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2009:05
Sä 380 Rapport över arkeologisk utredning och förundersökning i Göteborgs kommun 2000 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:01
Sä 383 Sä 383. Rapport över arkeologisk provundersökning. Ragnhildsholmen. f.d. Ytterby 16 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1987:06
Sä 387 Bohuslän Västra Hisings hd Säve sn Kvillehed Bergegård (Kvillehed 1:1). Båtfynd (stockbåt) Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1953:01
Sä 388 Nya boplatser i Säve Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:30
Sä 388 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:41
Sä 389 Nya boplatser i Säve Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:30
Sä 389 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:41
Sä 391:1 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43
Sä 391:2 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43
Skee 179 Bohuslän, Skee socken, Hjältsgård. Järnåldersgravfält. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1938:05 (ej skannad)
Skee 580 Bohuslän, Skee socken, Mardal by. Järnåldersgravfält. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1934:08 (ej skannad)
Skee 592 Bohuslän, Skee socken, Dafter 1:2. Stenåldersboplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1948:02 (ej skannad)
Skee int nr 221 Bohuslän, Skee socken, N. Buar by. Gravfält. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1934:07 (ej skannad)
Skredsvik 045 Bohuslän, Lane härad, Skredsvik sn 45, 59. Berga, Bistocken Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1950:03
Släp 061:1 Slutrapport rörande undersökningen av röset på Särö. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:05 (ej skannad)
Släp 186:1 Stenåldersboplats vid Kyvik. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1922:03 (ej skannad)
Släp 188:1 Berättelse rörande undersökning av en boplats från äldre stenålder från Kyvik i norra Halland. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1922:02 (ej skannad)
Solberga 032 Solberga sockens fornminnen n:r 29 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1914:03
Solberga 035 Solberga sockens fornminnen n:r 65 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1920:02
Solberga 048 Solberga sockens fornminnen n:r 76 och 77 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1921:03
Solberga 066 Solberga sockens fornminnen n:r 95-98 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1913:02
Solberga 109 Solberga sockens fornminnen n:r 64 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1918:02
Solberga 128 Solberga sockens fornminnen n:r 128 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1918:01
St 002 Redogörelse för restaureringen av Stora Rös på Styrsö Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1923:01
St 021 Styrsö sockens fornminnen n:r 154. "Vikingakyrkogården" Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1917:02
St 064 Styrsö 64, Donsö. Oregelbunden stensättning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:06 = Fyndrapporter 1983
St 081 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:37 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:37
St 108 Stenålder på Brännö Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:34
St 109 Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:35
St 110 Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:35
St 111 Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:35
St 114 Göteborg Styrsö 114 Brännö. Boplatsområde, ä stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1978:04 = Fyndrapporter 1979
St 117 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:37 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:37
St 118 Ny boplats på Brännö Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:19
St 118 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:37 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:37
St 120 PM angående besiktning av stenåldersboplats å Brännö 3:138, Styrsö sn Göteborgs och Bohus län. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:50
St 132 Boplats på Styrsö Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:26
St 132 PM ang schakt genom fornlämningen Styrsö nr 132. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:32
St 133 Göteborg Styrsö 133 Donsö. Boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:14
St 133 Sandarnaboplats på Styrsö Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2004:27
St 142 Styrsö sockens fornminnen n:r 156. Stenåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1917:03
St 144 Göteborg Styrsö 144. Boplatsområde stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1975:02 = Fyndrapporter 1976
St 145 Mesolitikum på Styrsö Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:36
St 148 Göteborg Styrsö 148. Boplatsområde ästå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1975:03 = Fyndrapporter 1976
St 151 Göteborg Styrsö 151 Sandvik. Boplatsområde stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1972:17 = Fyndrapporter 1973
St 298 Göteborg Styrsö 298. Fyndplats f flinta Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:28 = Fyndrapporter 1972
St 461 Tidigmedeltida myntfynd på Brännö gärde Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:03
Stala 072 Gravhög å Klubbekullen, Härlycke 1:7, Stala sn, Orust, Bohuslän, undersökt och borttagen den 8 sept. 1949 av Åke Fredsjö Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1949:04 (ej skannad)
Starrkärr 027:1 Hällkistan n:r 60 vid Snäckebäck. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1921:05 (ej skannad)
Starrkärr 080:1 Berättelse över undersökning av hällkista på Ölanda Nordgårds mark, Starrkärrs socken, Älvsborgs län. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1933:07 (ej skannad)
Starrkärr int nr 242 Utgrävningen av båtfyndet i Eskekärr. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1933:08 (ej skannad)
Starrkärr int nr 243 Starrkärrs sockens fornminnen n:r 63. Hällkista Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1921:06 (ej skannad)
Svarteborg 226 Bohuslän, Svarteborg socken, Stora Dingevall. Gravfält. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1938:04 (ej skannad)
Svarteborg int nr 219 Bohuslän, Svarteborg socken, Sandvik. Gravfält under flat mark. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1954:05 (ej skannad)
Svarteborg int nr 220 Bohuslän, Svarteborg socken, Vässje. Gravfält. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1927:02 (ej skannad)
Svenneby 115 Järnåldersgravfält undersökt av Åke Fredsjö 1944 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1944:02
Svenneby 115 Berättelse över undersökning av förmodat skelettgravfält från Vendeltid vid Kärraby, litt. 5:32, Svenneby sn, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1945:03
Svenneby 160 Berättelse över undersökning av gravfält från järnåldern vid Hogslätt i Svenneby s:n, Kville h:d Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1931:01
Svenneby 179 Berättelse över undersökning av gravfält vid Svenneby kyrka, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1931:02
Svenneby int nr 202 Berättelse över undersökning av gravhög från järnåldern å Kärraby 5:12, Svenneby sn, Bohuslän, utförd den 28-30 dec. 1949 av Åke Fredsjö Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1949:03
Svenneby int nr 205 Bohuslän, Kville hd, Svenneby sn, Ytterby 1:5, Heestrand. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1951:05
Tanum 571 Bohuslän, Tanum socken, Vesterby by. Stenåldersboplats och gravfält. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1925:03 (ej skannad)
Tanum 595 Bohuslän, Tanum socken, Gissleröd. Järnåldersgravfält Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1947:01 (ej skannad)
Tanum 595 Bohuslän, Tanum socken, Gissleröd. Järnåldersgravfält Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1931:04 (ej skannad)
Tegneby 128 Bohuslän Orusts västra hd. Tegneby sn, nr 128. Kallefors Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1930:05
Tegneby 164 Bohuslän Orust västra hd Tegneby sn Kallefors 1:9. Besiktning och undersökning av platsen för myntfynd. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1968:28 (ej skannad)
To 010 Fornlämningar vid Hjuviksvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:35
To 013 Stensättning i Hästevik Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2009:03
To 015 Fornlämningar vid Hjuviksvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:35
To 017 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:40 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:40
To 018 Förundersökningar vid Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:42
To 020 Förundersökningar vid Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:42
To 043 Torslanda sockens fornminnen n:r 54 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1929:02
To 050 Göteborg Torslanda nr 50 Torslanda 5:3 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:05 = Fyndrapporter 1970
To 055 Göteborg Torslanda nr 55, Nolered. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:02
To 071 Rapport över undersökning av boplatsområdet sök nr 13, Nolered i Torslanda socken, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:32
To 072 Torslanda 72, Torslanda. Gravar, yngre stenålder, bronsålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1981:04 = Fyndrapporter 1982
To 073 Göteborg Torslanda nr 73 Österröd Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:06 = Fyndrapporter 1970
To 074 Göteborg Torslanda 74 Dammen Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:08 = Fyndrapporter 1970
To 074 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2001. Torslanda socken nr 74. Stenåldersboplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2001:06
To 075 Göteborg Torslanda nr 75 Österröd Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:07 = Fyndrapporter 1970
To 076 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 076 Göteborg Torslanda 76 Nolered Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:29 = Fyndrapporter 1972
To 077 Göteborg Torslanda 77 Bulycke 1:2, 1:3. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:30 = Fyndrapporter 1972
To 078 Göteborg Torslanda 78 Bulycke 1:2, 1:3. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:31 = Fyndrapporter 1972
To 079 Göteborg Torslanda 79 Bulycke 1:2, 1:3. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:32 = Fyndrapporter 1972
To 082 Göteborg Torslanda 82 Bua1:3. Utdrag ur rapport över sonderingsgrävning i Syrhåla boplatsområde Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:33 = Fyndrapporter 1972
To 085 Arkeologi i Bur Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:07
To 089 Arkeologi i Bur Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:07
To 090 Stenålder i Bua, Torslanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:20
To 092 PM om fyndplats JBJ 375, Nolered, Torslanda socken. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1963:11
To 096 Långhus vid Torslandavallen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:02
To 096 Långhus vid Torslandavallen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:02
To 097 Undersökning i Torslanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:17
To 098 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 098 Göteborg Torslanda 98, 100, 101, 102 Röd. Boplatsområden stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:08 = Fyndrapporter 1978
To 098 Göteborg Torslanda 98 Röd. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1977:02 = Fyndrapporter 1978
To 099 Boplatser i Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:45
To 099 Förundersökningar vid Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:42
To 100 Förundersökningar vid Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:42
To 100 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 100 Göteborg Torslanda 98, 100, 101, 102 Röd. Boplatsområden stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:08 = Fyndrapporter 1978
To 100 Göteborg Torslanda 100B Röd. Boplatsområde, äldre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1977:03 = Fyndrapporter 1978
To 100 Göteborg Torslanda 100 D Österröd. Boplatsområde, stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1980:01 = Fyndrapporter 1980-81
To 101 Göteborg Torslanda 98, 100, 101, 102 Röd. Boplatsområden stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:08 = Fyndrapporter 1978
To 101 Göteborg Torslanda 101A Röd. Boplatsområde, äldre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1977:04 = Fyndrapporter 1978
To 101 Göteborg Torslanda 101A Röd. Boplatsområde, äldre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1977:05 = Fyndrapporter 1978
To 102 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:49 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:49
To 102 Göteborg Torslanda 98, 100, 101, 102 Röd. Boplatsområden stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1976:08 = Fyndrapporter 1978
To 103 Rapport över arkeologisk förundersökning. Boplatser och gravfält i Östra Änghagen, Göteborgs kommun. 1989 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:10
To 103 Rapport över arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplats To 103. Göteborgs kommun. Undersökt 1989 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:17
To 105 Förundersökningar vid Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:42
To 105 Boplatser i Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:45
To 106 Förundersökningar vid Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:42
To 107 Förundersökningar vid Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:42
To 107 Boplatser i Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:45
To 107 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 108 Förundersökningar vid Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:42
To 108 Boplatser i Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:45
To 110 PM angående provgrävning i 11:S70 Röd, Torslanda socken den 29/7 1966. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:51
To 110 Förundersökningar vid Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:42
To 110 Boplatser i Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:45
To 111 Luftfartsverket Göteborg-Torslanda flygplats. Göteborg Flyg. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1966:52
To 115 En senmesolitisk tvärpilsboplats. Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:16
To 116 Rapport över arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplats To 116. Göteborgs kommun. Undersökt 1989 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1989:04
To 117 Boplats vid Amhults knöt Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:34
To 118 Boplats i Amhult Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:02
To 121 Förundersökning i Andalen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:25
To 121 Rapport över arkeologiska förundersökningar i Göteborgs kommun 1991 och 1997. Torslanda socken nr 121. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1997:02
To 122 Boplats i Andalen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:57
To 122 Boplats i Andalen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:57
To 122 Tångespets på boplats i Andalen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:26
To 123 Rapport över arkeologiska förundersökningar och antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 1987, 1991 och 1995 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1987:07
To 125 Rapport över arkeologisk provundersökning. Stenåldersboplatsen To 125. Göteborgs kommun. Undersökt 1987-88 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:02
To 126 Mesolitikum i Kärr Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:42
To 126 Stenålder i Torslanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:09
To 126 Rapport över arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplats Torslanda 126. Göteborgs kommun 1988. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:04
To 127 Rapport över arkeologisk undersökning. Stenåldersboplatsen To 127 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:08
To 128 Boplats i Gossbydal Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:09
To 130 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1991 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1991:06
To 132 PM. Ang undersökning av boplatsen To 132. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:13
To 133 Fornlämningar vid Hjuviksvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:35
To 133 Förundersökning vid Torslottsvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:08
To 133 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:17 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:17
To 133 Rapport över arkeologisk förundersökning. Stenåldersboplatsen Torslanda 133 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1988:09
To 133 Förundersökning vid Torslottsvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2007:08
To 136 Mesolitikum i Torslanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:28
To 136 Fornlämningar vid Hjuviksvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:35
To 137 Fornlämningar vid Hjuviksvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:35
To 138 Boplats vid Skalkorgarna Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:14
To 138 Rapport Torslanda 138 Boplats. Provgrävning. Arkeologisk schaktkontroll på fastigheten Torslanda 2:412, som ligger inom fornlämningen Torslanda 138, en stenåldersboplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1985:12
To 140 Fornlämningar vid Hjuviksvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:35
To 141 Förundersökning i Hästevik Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2003:10
To 141 Stenåldersboplats i Hästevik Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2008:08
To 145 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:23 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:23
To 146 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:46 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:46
To 147 Strandnära aktivitetsplats i Hästevik Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:12
To 147 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:46 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:46
To 149 Stenåldersboplats i Torslanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:40
To 149 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 150 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:06 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:06
To 150 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 150 Rapport över antikvarisk kontroll, Göteborgs kn, 1997. To 150, 161, 177, 193, 194, 195 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1997:01
To 151 Stenåldersboplats i Torslanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2008:06
To 152 Forntida boplatslämning Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2009:02
To 153 Schakt genom boplatsen To 153. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:17
To 153 Stenåldersboplats i Hästevik Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2003:02
To 153 Rapport över arkeologisk förundersökning. Del av boplats, To 153 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1991:07
To 154 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 1985 och 2000. Torslanda socken nr 154. Boplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1985:06
To 154 Rapport över kompletterande förundersökning i Göteborgs kommun 2001. Torslanda socken nr 154. Stenåldersboplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2001:05
To 155 Göteborg Torslanda 155 och 158 Österröd. Stenåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1979:01 = Fyndrapporter 1980-81
To 157 Boplats i Lottkärr Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2003:06
To 157 Rapport över arkeologisk provundersökning Fornlämning To 157. Boplatsområde. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1985:13
To 158 Göteborg Torslanda 155 och 158 Österröd. Stenåldersboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1979:01 = Fyndrapporter 1980-81
To 161 Rapport över antikvarisk kontroll, Göteborgs kn, 1997. To 150, 161, 177, 193, 194, 195 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1997:01
To 162 Antikvarisk kontroll vid fasta fornlämningar. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1985:14
To 166 Göteborg Torslanda 166. Boplatsområde. Grävningsrapport 1982 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:05 = Fyndrapporter 1983
To 167 Göteborg Torslanda 167 Högen. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1977:06 = Fyndrapporter 1978
To 168 Göteborg Torslanda 168 Högen. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1977:07 = Fyndrapporter 1978
To 170 Göteborg Torslanda 170 Högen. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1977:08 = Fyndrapporter 1978
To 170 Göteborg Torslanda 170 Högen. Boplats äldre stå Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1979:02 = Fyndrapporter 1980-81
To 171 Göteborg Torslanda 171 Högen. Boplatsområde, äldre stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1977:09 = Fyndrapporter 1978
To 172 Göteborg Torslanda 172 Högen. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1977:10 = Fyndrapporter 1978
To 173 Torslanda 173/201, Torslanda. Boplatsområde, stenålder Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1981:02 = Fyndrapporter 1982
To 174 PM beträffande förundersökning år 2001 av fornlämning To 174 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2001:08
To 175 Stenåldersboplats To 175 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2006:12
To 177 Rapport över antikvarisk kontroll, Göteborgs kn, 1997. To 150, 161, 177, 193, 194, 195 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1997:01
To 177 Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2000. Torslanda socken nr 177 och nr 193. Boplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2000:07
To 178 Förundersökning vid Gabriels Lycka Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:09
To 178 Förundersökning vid Gabriels Lycka Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:09
To 178 Rapport över arkeologiska förundersökningar och antikvarisk kontroll i Göteborgs kommun 1997, 2001 och 2002. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2002:02
To 179 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 179 Schakt V om boplatsen To 179 intill väg på två platser A och B. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:18
To 180 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 180 Schakt S om boplatsen To 180. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:19
To 181 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 182 Stenåldersboplats i Torslanda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:32
To 182 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 183 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 183 Sträckningen förbi boplatserna To 182-183 och fyndplatsen To 184. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:20
To 184 Sträckningen förbi boplatserna To 182-183 och fyndplatsen To 184. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:21
To 185 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 186 Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968 Inv. nr 48949 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1969:01
To 187 Delundersökt stenåldersboplats Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2008:04
To 187 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:10 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:10
To 199 PM ang besiktning av To 199 (5:160) Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:15
To 201 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:02 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:02
To 214 PM. Angående en mindre kontroll i fornlämningen To 214. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:16
Torp 021 Bohuslän. Orust Östra h:d. Torp s:n. Stenshult gård. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1935:07 (ej skannad)
Torslanda 153:1 Förundersökning av stenåldersboplats i Hästevik Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2018:20
Tossene 036 Bohuslän, Sotenäs härad, Tossene socken, fornl 246. Rörby. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1932:04 (ej skannad)
Tossene 215 Bohuslän Sotenäs HD Tossene sn nr 214-215. Uleberg, Vineklätten. Rösen. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1920:05 (ej skannad)
Tossene 280 Tossene 173 Kvibacken, Ulebergs folkskola. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1942:05 (ej skannad)
Tossene 280 Tossene 173 Kvibacken, Ulebergs folkskola. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1929:05 (ej skannad)
Tossene 296 Bohuslän Sotenäs h:d. Tossene s:n. Uleberg. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1920:04 (ej skannad)
Tossene 320 Bohuslän Sotenäs hd Tossene sn nr 320, Hunnebo. Hällkista. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1933:03 (ej skannad)
Tossene int nr 209 Gånggrift vid Hunnebostrand. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1940:04 (ej skannad)
Trollhättan 052:1 Berättelse över undersökning och restaurering av hällkista på Skälsbo mark inom Trollhättans stads område. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1932:09 (ej skannad)
Tu 007 Gravundersökning på Skändlagravfältet Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:06
Tu 026 Sammanfattande rapport över: 14:26, 14:27, 14:28, 14:54. Tuve Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:55
Tu 062 Holm Tuve 62. Sentida lämning Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1974:14
Tu 069 PM betr. Boplatsområdet 14:S 54, Skändla, Tuve sn, nu Göteborgs stad. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1970:35
Tu 076 Fornlämning Tuve 76 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:02
Tu 083 Sonderingsundersökning i Skändla Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2014:15
Tu 083 Järnåldersgård i Skändla Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2015:06
Tu 084 PM angående besiktning vid Holm i Tuve (Område 14) den 21 mars 1967. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:21
Tu 091:1 m.fl. Förhistoria vid Tuve kyrka Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2018:11
Tu 115 PM över besiktning, insamling av material samt uppmätning. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:51
Tu 117 P.M. angående schaktkontroller efter avslutad undersökning av 14:S 27. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1967:22
Tu 152 På Gunnestorps bys ägor; Arkeologisk förundersökning : Göteborgs stad; Tuve 152:1: By-/gårdstomt : Fastighet Tuve 12:22, 74:2 Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:02
Tvååker 004:1 Båtfynd Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1928:01 (ej skannad)
Ucklum 043 Bohuslän, Inlands nordre hd. Ucklum sn 43 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1949:02
Ucklum 043 Bohuslän, Inlands nordre hd. Ucklum sn 43 Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1932:03
Ucklum 046 Undersökning av rund stensättning med fotkedja av kantställda hällar vid Rävås, Grössby 4:1, Ucklum sn, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1949:01
Upphärad 008 Upphärads sockens fornminnen n:r 54. Hällkista Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1930:08 (ej skannad)
utr 021 Arkeologisk utredning i Kviberg - med marinarkeologi i Säveån Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2005:03
utr 023 Naturgasledning på Hisingen. Göteborgs kommun. Arkeologisk utredning, etapp I, arkivstudie. Hösten 2001 (a). Rapport över särskild utredning etapp 1. Naturgasledning Rya-Stenungsund. Del Hisingen (b) Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 2001:07
utr 050 Utredning i Fiskebäck Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:63
utr 054 Arkeologisk utredning i Angered Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2005:11
utr 064 Dubbelspåret. Arkeologisk utredning i Götaälvs dalgång Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2006:06
utr 076 Fornlämningar på Albatross golfbana Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:61
utr 102 Utredning i Olofstorp Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:56
utr 122 Fornlämningsmiljön vid Bulycke ridklubb Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2004:62
utr 152 Fixfabrikenområdet Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:04
utr 154 Bebyggelselämningar i Pilegården Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:03
utr 155 Utredning längs Hisingsleden Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:07
utr 156 Utredning vid Angeredskrossen Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2016:04
utr 160 Kallebäcks branta sluttningar Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:07
utr 161 Utredning vid Tagene deponi Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2016:11
utr 166 Järnbrott 758:51, 758:53 m. fl., Göteborg 522 och 523, Arkeologisk utredning, Göteborgs stad; Nya fornlämningar vid Nickelmyntsgatan Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:18
utr 167 Utredning vid Uggledalsvägen Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2017:19
utr 168 Högliknande bildning i Gunnesby Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk rapport 2017:22
utr 170 Järnbrott i Västra Frölunda Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2018:14
utr 173 Rapport över undersökning av söknr 24, Röda stens-området inom Göteborgs stad Göteborgs Stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1965:56
Vallda 065:1 Bronsåldersröse (Röseras vale) vid Maa. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1918:04 (ej skannad)
Vallda 103:1 Järnåldersgravfält på Gustafsbergs ägor. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1922:04 (ej skannad)
Varberg 078:1 Varberg, Fridhemsberg. Stenåldersboplats. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1931:05 (ej skannad)
Vessige int nr 231 Järnålders- och bronsåldershög. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1919:02 Ej skannad)
VF 030 PM ang. skada på fornlämning Västra Frölunda nr 30, stensättning, Tynnered. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1973:31
VF 185 Bua Västergård - en 8000 år gammal kustboplats Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1971:46 = Arkeologi i Västsverige 1
VF 261 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:33 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:33
VF 286 PM ang schaktkontroll vid fyndplatsen VF 286, Västra Frölunda, Göteborgs kommun. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1981:14
VF 301 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2015:12
VF 312 PM angående provundersökning av fornlämning Västra Frölunda 312 i Göteborg. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1984:16
VF 317 PM Ang. VA-ledningar Näset. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1978:10
VF 317 PM Ang schaktningar på stg 16341, Näset (Sandlyckevägen 6). Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1980:04
VF 318 PM Ang besiktning av schaktningsarbeten på stg 16553, Näset. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1983:14
VF 333 PM ang provundersökning av fornlämning Västra Frölunda 333 i Göteborg. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1982:17
VF 435 Forntida aktivitet i Ängås Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2004:59
VF 555 Göteborg V Frölunda 355. Långedragsvägen 106. Gravf. Jäå. Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1978:09
Ytterby 022 Redogörelse för undersökning av en förstörd gravhög på lägenheten Smällens ägor, Ytterby socken, Bohuslän Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1926:01
Ytterby 022 Bohuslän. Inlands södra h:d. Ytterby s:n. V. Porten o. Smällen Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1919:01
Ytterby 026 Bohuslän, Inlands s. hd. Ytterby sn, nr 26, ev. 27. Kastellegården Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1943:02
Ytterby 053 Rapport över marinarkeologisk undersökning. Fornlämning 53, Kongahälla, Ytterby sn, Kungälvs kommun Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1987:08
Ytterby 073 Trädal i Ytterby socken Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1915:01
Ytterby 085 Arkeologiska undersökningar vid Valtersberg Göteborgs stadsmuseum. Arkeologisk arkivrapport 1946:02
Ytterby 085 Inledande undersökningar vid Valtersberg. Inledande undersökningar vid Valtersberg. (ej skannad)